Zajęcia grupowe - dzieci i młodzież

Trening umiejętności społecznych

• dla dzieci ze spektrum autyzmu, Aspergera, zaburzeniami zachowania,
• dla dzieci nieśmiałych, lękliwych, mających problemy w kontaktach z rówieśnikami i zahamowanych psychoruchowo,
• wzmocnienie poczucia własnej wartości, podnoszenie samooceny dziecka.

 Zajęcia TUS skierowane są do każdej osoby, która ma trudności w funkcjonowaniu społecznym. Jest to jedna z częściej polecanych metod pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera) jak również dla dzieci z ADHD, dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Można również tworzyć grupy dla dzieci, które nie mają diagnozy, ale z różnych powodów doświadczają trudności w funkcjonowaniu w grupie.
 
 Założeniem jest, że przy zdobywaniu umiejętności społecznych podstawową rolę odgrywają modelujące postawy i zachowania rówieśników.  Zdaniem terapeutów coraz więcej dzieci i młodzieży ma problemy z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów społecznych.
 
    W takiej sytuacji specjaliści polecają specjalny trening.
 
    • Trening umiejętności społecznych jest zaplanowany głównie pod kątem osób ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera, ale mogą z niego też korzystać dzieci wycofane, lękowe, nieśmiałe, konfliktowe, także dzieci, które w jakiś sposób źle się czują w grupie, czują się izolowane, osamotnione. Metoda polega na systematycznym uczeniu kolejnych umiejętności społecznych, przy czym program dla danej grupy ustala się w zależności od potrzeb jej uczestników.  

Zajęcia dla dzieci usprawniające motorykę i grafomotorykę.
 
 To zajęcia podczas, których dzieci bawią się, uczą, tworzą i usprawniają motorykę małą. Motoryka mała to głównie praca rąk i palców, to sprawne trzymanie kredki czy wycinanie nożyczkami po linii. Wiele dzieci ma z tym problem, jednak jeśli nawet nie to warto ćwiczyć i usprawniać pracę rąk. Małe rączki szybko się męczą. Lepsze panowanie nad dłonią zapewni dziecku większą pewność siebie.  Podczas zajęć doskonalimy ogólną sprawność ruchową,  wykonujemy ćwiczenia i zabawy mające rozwinąć sprawność ruchową dłoni dziecka, a także umiejętność chwytu oraz koordynację między dłońmi. Poprzez różne ćwiczenia i kreatywne zabawy pracujemy także nad wzmacnianiem koncentracji, poprawą koordynacji wzrokowo-ruchowej i wyuczeniem zdolności skupienia uwagi.  

Zajęcia rozwijające samodzielność u dzieci.

Dzieci często nie mają możliwości wykonywania różnych czynności samoobsługowych i uczenia się ich metodą prób i błędów, ponieważ rodzice po prostu nie mają czasu i cierpliwości czekać na dziecko. Często dzieci nie mają możliwości pomagać w kuchni lub przy sprzątaniu. Niejednokrotnie znajdują się w centrum zainteresowania rodziców, którzy spełniają jego zachcianki, wyręczając je we wszystkim, nie chcą, by napotykało jakiekolwiek przeszkody lub trudności. Dziecko wówczas nie ma możliwości być samodzielne i aktywne. W przedszkolu wymaga się od dziecka, aby radziło sobie samo w różnych sytuacjach nie tylko samoobsługowych, a np. podczas swobodnej zabawy, wykonywania różnych zadań czy zajęć dydaktycznych.
Dlatego też zajęcia mają na celu kształtowanie umiejętności samoobsługowych i higienicznych, ale także wdrażanie dzieci do samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach życiowych i przewidywania skutków swoich zachowań.

Zajęcia sensoplastyczne

Na zajęciach używamy tylko i wyłącznie produktów spożywczych w pełni bezpiecznych dla dzieci. Na zajęciach bawimy się na podłodze. Wspólnie stworzymy – co tylko nam wyjdzie. Szczegółowy opis: Dzięki kolorowej stymulacji wpływamy na wiele aspektów rozwoju dzieci: wspieramy rozwój zmysłów, wspomagamy budowanie ich świadomości ciała i przestrzeni, dbamy o usprawnienie ruchowe, poprzez wspólne działania pogłębiamy nasz kontakt emocjonalny z dziećmi, budujemy w ten sposób ich poczucie bezpieczeństwa, wspieramy rozwój poznawczy – opisujemy elementy świata, pokazujemy proces przemian substancji oraz związki przyczynowo-skutkowe.
Zajęcia mają na celu stymulować przede wszystkim stymulowanie 5 naszych zmysłów: węchu, wzroku, dotyku, słuchu, smaku, dzięki kolorowemu brudzeniu. Pamiętajmy, iż edukacja plastyczna od pierwszych chwil życia wpływa na optymalny rozwój całego organizmu. Stymulując receptory wpływamy na rozwój połączeń nerwowych mózgu.

Zajęcia kształtujące prawidłową postawę u dzieci – ćwiczenia ogólnorozwojowe

Prawidłowa postawa ciała ma decydujące znaczenie dla rozwijającego się organizmu człowieka i jego zdrowia.
Celem zajęć jest dążenie do prawidłowego i harmonijnego rozwoju fizycznego dziecka.
Zajęcia te obejmują:
• Ćwiczenia ogólnorozwojowe - wzmocnianie wydolności oraz sprawności fizycznej i ruchowej,
• Ćwiczenia kształtujące odruch prawidłowej postawy - mają one na celu uświadomienie rodzaju posiadanej wady, wdrażać potrzebę wykonywania ćwiczeń ( autokracja ) i zmierzać do kształtowania umiejętności przyjmowania prawidłowej postawy za pomocą czucia wewnętrznego,
• Ćwiczenia wyprostne – mają na celu wzmacnianie mięśni posturalnych, utrzymujących (nawyk ) prawidłową postawę ciała,
• Ćwiczenia oddechowe - ćwiczenia te stosujemy w pozycjach wysokich, w pozycji statycznej i dynamicznie (ruch) oraz w pozycjach siedzących, jako ćwiczenia  czynno–dynamiczne ze współpracą kończyn górnych przy użyciu przyboru,
• Ćwiczenia anty-grawitacyjne.

Copyright             

Wszelkie prawa zastrzeżone - "Puer" Terapeutyczny Ośrodek dla dzieci, młodzieży i rodziny, 42-400 Zawiercie, ul. Ogrodowa 10.

Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w serwisie "Puer-Zawiercie" w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie bez oficjalnej zgody jest stanowczo zabronione.

Zgoda na wykorzystanie materiałów "Puer-Zawiercie" udzielana jest w formie pisemnej na konkretne, jednorazowe potrzeby. 
W celu legalnego wykorzystania materiałów opublikowanych w serwisie "Puer-Zawiercie" prosimy o przesyłanie pytań pod adres e-mail podany na stronie głównej serwisu.

Wszystkie znaki towarowe pojawiające się w serwisie "Puer Zawiercie" należą do odpowiednich właścicieli.

zamknij