Wsparcie kompetencji rodzicielskich


"Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły"

W trakcie zajęć postaramy się w prosty i niezwykle skuteczny sposób opanować sztukę empatycznej, opartej na wzajemnym szacunku i akceptacji komunikacji z dziećmi.
Warsztaty są przeznaczona dla każdego, kto chciałby lepiej zrozumieć i mądrzej kochać dzieci, budować z nimi bliską i głęboką relację.

 Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi i pozwalają na:
 
 • Określanie swoich granic, respektowanie granic dziecka,
 • Rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć swoich i dziecka,
 • Motywowanie dzieci do współdziałania,
 • Modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
 • Uwalnianie dziecka od narzuconych ról,
 • Wspieranie procesu usamodzielniania się i rozwoju inicjatywy dziecka,
 • Budowanie adekwatnej samooceny dziecka,
 • Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w rodzinie.
 
 
Program obejmuje cykl siedmiu spotkań, podczas których wspólnie zastanowimy się:
 
 • Jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami i wyrażać je w sposób nieraniący innych?
 • Jak zachęcać dziecko do nauki, sprzątania, wykonywania swoich obowiązków?
 • Czy karać dziecko? Jak karać? Jeżeli nie karać, to jak modyfikować niepożądane zachowania dziecka?
 • Jak uczyć dzieci rozwiązywać konflikty z rówieśnikami? Jak rozwiązywać konflikty pomiędzy dzieckiem i rodzicami?
 • Jak dostrzegać pozytywne strony naszego dziecka? Jak budować jego poczucie własnej wartości?
 • Jak chwalić, aby budować poczucie własnej wartości dziecka? Jak chwalić by zmotywować do pracy?
 • Jak zachęcać dziecko w każdym wieku do samodzielności? Jak uczyć dziecko odpowiedzialności za siebie i swoje decyzje?   

Bycie rodzicem to jedno z najbardziej wymagających, ale jednocześnie najbardziej satysfakcjonujących zadań, jakie można sobie wyobrazić. Rodzicielstwo to nie tylko radość i miłość, ale również wyzwanie w zakresie wychowania, porozumiewania się i wspierania rozwoju dziecka. Warsztaty kompetencji rodzicielskich to doskonałe narzędzie dla rodziców, które pomaga im nabyć umiejętności niezbędne do skutecznego wypełniania swojej roli.

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach kompetencji rodzicielskich?

Celem warsztatów kompetencji rodzicielskich jest przede wszystkim wzmacnianie więzi między rodzicami a dziećmi oraz pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów wychowawczych. Na zajęciach rodzice uczą się, jak komunikować się z dziećmi w sposób efektywny, jak radzić sobie z konfliktami, a także jak wspierać ich rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny.

Podczas warsztatów uczestnicy mają okazję do zdobycia wiedzy na temat różnych etapów rozwoju dziecka oraz sposobów reagowania na potrzeby maluchów na każdym z tych etapów. Dzięki temu rodzice są lepiej przygotowani do pełnienia swojej roli i umieją trafniej interpretować sygnały płynące od swoich pociech.

Jednym z kluczowych aspektów warsztatów kompetencji rodzicielskich jest nauka efektywnej komunikacji z dzieckiem. Rodzice uczą się, jak skutecznie przekazywać swoje oczekiwania, uczucia i potrzeby, a także jak słuchać i reagować na emocje swoich dzieci. Zajęcia te sprzyjają budowaniu otwartości i zaufania, co ma kluczowe znaczenie dla wzajemnego zrozumienia i współpracy.

Warsztaty kompetencji rodzicielskich często poruszają także kwestie związane z dyscypliną i wyznaczaniem granic. Na zajęciach rodzice uczą się, jak wprowadzać zasady i konsekwencje w sposób konstruktywny oraz jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami, nie wpadając w pułapkę przemocy czy nadmiernego autorytetu.

Rozwijaj swoje umiejętności dzięki warsztatom kompetencji rodzicielskich Zawiercie

Zapraszamy na niezwykłe warsztaty kompetencji rodzicielskich w Zawierciu. Celem tych warsztatów jest pomoc rodzicom, opiekunom oraz nauczycielom w nawiązywaniu głębokich, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji relacji z dziećmi. W trakcie zajęć staramy się w prosty i niezwykle skuteczny sposób opanować sztukę empatycznej komunikacji, która stanowi klucz do zrozumienia potrzeb, uczuć i emocji naszych pociech.

Współczesny świat stawia przed rodzicami wiele wyzwań, a jednym z nich jest niewątpliwie rozwijanie umiejętności komunikacji z dziećmi. Dlatego warsztaty kompetencji rodzicielskich w Zawierciu zostały stworzone z myślą o każdym, kto chciałby lepiej zrozumieć i mądrzej kochać dzieci, budować z nimi bliską i głęboką relację.

Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi i pozwalają na:

 • określanie swoich granic, respektowanie granic dziecka,
 • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć swoich i dziecka,
 • motywowanie dzieci do współdziałania,
 • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
 • uwalnianie dziecka od narzuconych ról,
 • wspieranie procesu usamodzielniania się i rozwoju inicjatywy dziecka,
 • budowanie adekwatnej samooceny dziecka,
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w rodzinie.

Program obejmuje cykl siedmiu spotkań, podczas których wspólnie zastanowimy się:

 • Jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami i wyrażać je w sposób nieraniący innych?
 • Jak zachęcać dziecko do nauki, sprzątania, wykonywania swoich obowiązków?
 • Czy karać dziecko? Jak karać? Jeżeli nie karać, to jak modyfikować niepożądane zachowania dziecka?
 • Jak uczyć dzieci rozwiązywać konflikty z rówieśnikami? Jak rozwiązywać konflikty pomiędzy dzieckiem i rodzicami?
 • Jak dostrzegać pozytywne strony naszego dziecka? Jak budować jego poczucie własnej wartości?
 • Jak chwalić, aby budować poczucie własnej wartości dziecka? Jak chwalić, aby zmotywować do pracy?
 • Jak zachęcać dziecko w każdym wieku do samodzielności? Jak uczyć dziecko odpowiedzialności za siebie i swoje decyzje?

Copyright             

Wszelkie prawa zastrzeżone - "Puer" Terapeutyczny Ośrodek dla dzieci, młodzieży i rodziny, 42-400 Zawiercie, ul. Ogrodowa 10.

Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w serwisie "Puer-Zawiercie" w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie bez oficjalnej zgody jest stanowczo zabronione.

Zgoda na wykorzystanie materiałów "Puer-Zawiercie" udzielana jest w formie pisemnej na konkretne, jednorazowe potrzeby. 
W celu legalnego wykorzystania materiałów opublikowanych w serwisie "Puer-Zawiercie" prosimy o przesyłanie pytań pod adres e-mail podany na stronie głównej serwisu.

Wszystkie znaki towarowe pojawiające się w serwisie "Puer Zawiercie" należą do odpowiednich właścicieli.

zamknij