Terapia odruchów - dzieci i młodzież

Program MNRI® Repatterning i Integracja Odruchów Dysfunkcjonalnych i Patologicznych Svetlany Masgutovej polega na ponownym kształtowaniu, tworzeniu schematu i integracji odruchów.
Założeniem tego programu jest usprawnianie zaburzonych schematów odruchów uniemożliwiających harmonijny rozwój integracji sensomotorycznej oraz motoryki kontrolowanej człowieka. Sensomotoryczne integrowanie nieprawidłowo funkcjonujących odruchów (dysfunkcjonalnych i patologicznych) lub wsparcie procesu ich dojrzewania udostępnia układowi „CIAŁO-MÓZG” prawidłowe ich funkcjonowanie.

Techniki programowe MNRI® Repatterning Integracja Schematów Odruchów zalecane są w przypadkach:
• porażenia mózgowego,
• autyzmu,
• nadpobudliwości psychoruchowej,
• zespołów genetycznych,
• trudności w nauce,
• zaburzonej koncentracji uwagi i skupienia,
• zaburzeń regulacji emocjonalnej (agresja),
• występowania lęków i fobii,
• opóźnienia rozwoju psychomotorycznego,
• zaburzonego rozwoju mowy.

Copyright             

Wszelkie prawa zastrzeżone - "Puer" Terapeutyczny Ośrodek dla dzieci, młodzieży i rodziny, 42-400 Zawiercie, ul. Ogrodowa 10.

Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w serwisie "Puer-Zawiercie" w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie bez oficjalnej zgody jest stanowczo zabronione.

Zgoda na wykorzystanie materiałów "Puer-Zawiercie" udzielana jest w formie pisemnej na konkretne, jednorazowe potrzeby. 
W celu legalnego wykorzystania materiałów opublikowanych w serwisie "Puer-Zawiercie" prosimy o przesyłanie pytań pod adres e-mail podany na stronie głównej serwisu.

Wszystkie znaki towarowe pojawiające się w serwisie "Puer Zawiercie" należą do odpowiednich właścicieli.

zamknij