Psychoterapia poznawczo-behawioralna Zawiercie i Sosnowiec

Spora część dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, w tym z autyzmem, ma problem z dostosowaniem się do rzeczywistości oraz ze zrozumieniem zasad kierujących tym światem. Stąd pojawiają się zachowania nieprawidłowe, uznawane przez ogół społeczeństwa za niewłaściwe i niepożądane, dla samych dzieci zaś są one jedynym sposobem przekazywania emocji i odprowadzania ich nadmiaru, z jakim samodzielnie nie potrafią sobie poradzić.

Psychoterapia poznawczo behawioralna w Zawierciu pozwala specjalistom skupić się na bieżących problemach i rozwiązywać je w sposób pokojowy, bezpieczny i zrozumiały dla dziecka. Efekty tego rodzaju psychoterapii dają bardzo dobre rezultaty, dlatego nie mogło jej zabraknąć również w PUER.

Czym jest CBT?

Dzieci ze spektrum autyzmu, nadpobudliwością psychoruchową (ADHD) i innymi rodzajami zaburzeń bardzo często reagują przesadnie mocno do sytuacji, w jakich uczestniczą, w zetknięciu ze zwykłymi – dla nas - bodźcami i czynnikami. Nawet niewielkie niezgodności z ich sposobem postrzegania świata potrafią wywołać lawinową reakcję, bunt i rozpacz, nierzadko kończące się atakami agresji i samookaleczaniem się. W przypadku dzieci najważniejszym elementem, na jakim skupia się psychoterapia poznawczo behawioralna w Sosnowcu, jest złagodzenie stanu ciągłego, nadmiernego pobudzenia, powodującego nadreakcje na codzienne sytuacje. Bardzo istotną częścią terapii jest korygowanie nieprawidłowych przeświadczeń dziecka, tłumaczenie świata i zjawisk w sposób, który będzie dla malucha klarowny i umożliwi spojrzenie na te same rzeczy z zupełnie innej perspektywy. Psychoterapeuta stara się w miejsce zachowań destrukcyjnych, takich jak ataki agresji wobec siebie lub bliskich, niszczenie przedmiotów, reagowanie płaczem i krzykiem, kopanie, gryzienie czy plucie, wprowadzać zachowania konstruktywne poprzez zmiany w sposobie myślenia dziecka.

W jaki sposób przeprowadzana jest psychoterapia poznawczo behawioralna w Zawierciu i Sosnowcu?

Psychoterapia poznawczo behawioralna w Zawierciu i Sosnowcu opiera się przede wszystkim na wiedzy, że sposób zachowania w określonej sytuacji narzucony jest nie tylko przez sam jej charakter, ale przede wszystkim przez wzgląd na sposób jej postrzegania. W przypadku dzieci z zaburzeniami behawioralnymi obraz świata i sposób postrzegania samych siebie jest zakrzywiony i nieadekwatny do faktycznego stanu. Dzieci nie rozumieją siebie, nie są więc w stanie zrozumieć także sytuacji, w jakich się znajdują oraz zjawisk, jakich doświadczają. To rodzi opór, bunt i niewłaściwe reakcje. Terapeuta posiada szeroką paletę możliwości, jeśli chodzi o metody postępowania w psychoterapii poznawczo behawioralnej, stosowanej w naszym ośrodku w Zawierciu czy w Sosnowcu, dlatego w każdym przypadku może dostosować ją do indywidualnych potrzeb danego dziecka.

Kiedy psychoterapia poznawczo behawioralna może pomóc dziecku?

Z powodzeniem psychoterapia poznawczo behawioralna w Sosnowcu oraz w Zawierciu przeprowadzana jest już u dzieci w wieku przedszkolnym. Terapia prowadzona na tym etapie pozwala wykluczać najbardziej uciążliwe, codzienne nawyki, ponieważ skupia się w jednej chwili tylko na jednym problemie, pracując nad nim aż do chwili osiągnięcia zamierzonego celu. W przypadku dzieci powyżej 7. roku życia zakres zachowań, jakie można korygować, jest znacznie szerszy, ze względu na większą świadomość dzieci oraz ich możliwości poznawcze. Zajęcia te są doskonałym narzędziem do radzenia sobie w codziennych sytuacjach kryzysowych oraz w prostowaniu zachowań negatywnych i zbyt emocjonalnych, mających jednak ogromny wpływ na same dzieci. Prowadzona terapia wykorzystywana jest z powodzeniem w leczeniu stanów lękowych i depresyjnych, fobii, nadmiernego stresu czy zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych (OCD). Jest to też bardzo istotny element holistycznej terapii prowadzonej w przypadku dzieci z całościowymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Jako profesjonalny ośrodek, do każdego małego pacjenta podchodzimy indywidualnie, dobierając środki, techniki i metody pracy do możliwości oraz potrzeb dziecka.

Copyright             

Wszelkie prawa zastrzeżone - "Puer" Terapeutyczny Ośrodek dla dzieci, młodzieży i rodziny, 42-400 Zawiercie, ul. Ogrodowa 10.

Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w serwisie "Puer-Zawiercie" w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie bez oficjalnej zgody jest stanowczo zabronione.

Zgoda na wykorzystanie materiałów "Puer-Zawiercie" udzielana jest w formie pisemnej na konkretne, jednorazowe potrzeby. 
W celu legalnego wykorzystania materiałów opublikowanych w serwisie "Puer-Zawiercie" prosimy o przesyłanie pytań pod adres e-mail podany na stronie głównej serwisu.

Wszystkie znaki towarowe pojawiające się w serwisie "Puer Zawiercie" należą do odpowiednich właścicieli.

zamknij