Terapia rodzinna

Terapia rodzinna to forma terapii psychologicznej, w której udział bierze najczęściej cała rodzina. Wynika to z założenia, iż rodzina tworzy pewien system, w którym poszczególni członkowie pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach, zależnościach i wzajemnie na siebie oddziałują. Kiedy jeden z domowników ma problemy, odbijają się one negatywnie na jego najbliższych, a to z kolei przyczynia się do powstawania nieporozumień i konfliktów.

Celem terapii rodzin jest pomoc w osiąganiu zmian, których rodzina pragnie, m.in. pomoc w rozwiązaniu problemów i konfliktów w rodzinie oraz odbudowa więzi między jej członkami. Polega ona na wspólnym poszukiwaniu źródeł konfliktu oraz sposobów na jego pokonanie. Służą temu systematyczne, cykliczne spotkania z terapeutami (terapeutą), w których uczestniczą rodzice i dzieci.

Jak przebiega terapia rodzinna?

W terapii powinna uczestniczyć cała rodzina, wtedy jej efekty są najlepsze. Prowadzi ją najczęściej para terapeutów specjalizujących się w terapii rodzin. Terapia rodzinna polega na rozmowie członków rodziny z terapeutami o trudnościach we wzajemnych relacjach. Podczas rozmowy poświęcają oni taką samą uwagę wszystkim osobom uczestniczącym w terapii.

Kiedy terapia rodzinna jest potrzebna? 

   • problemy w komunikacji między członkami rodziny,
 
 • częste kłótnie (narastające konflikty),
 
 • problemy wychowawcze z dziećmi.
 
 • trudności w kontaktach między małżonkami,
 
 • choroba alkoholowa w rodzinie,
 
 • nagła zmiana sytuacji życiowej, wpływająca na zaburzenia równowagi w rodzinie.  

   


Potrzebujesz więcej informacji - zapraszamy do kontaktu: 730 308 595

Copyright             

Wszelkie prawa zastrzeżone - "Puer" Terapeutyczny Ośrodek dla dzieci, młodzieży i rodziny, 42-400 Zawiercie, ul. Ogrodowa 10.

Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w serwisie "Puer-Zawiercie" w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie bez oficjalnej zgody jest stanowczo zabronione.

Zgoda na wykorzystanie materiałów "Puer-Zawiercie" udzielana jest w formie pisemnej na konkretne, jednorazowe potrzeby. 
W celu legalnego wykorzystania materiałów opublikowanych w serwisie "Puer-Zawiercie" prosimy o przesyłanie pytań pod adres e-mail podany na stronie głównej serwisu.

Wszystkie znaki towarowe pojawiające się w serwisie "Puer Zawiercie" należą do odpowiednich właścicieli.

zamknij