Terapia pedagogiczna - dzieci i młodzież

Terapia pedagogiczna skierowana jest do:

  • dzieci o nieharmonijnym rozwoju    

• dzieci przedszkolnych z grup ryzyka dysleksji, czyli dzieci, które nie osiągnęły gotowości do czytania i pisania

    • dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi

    • dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi
 
    Terapia pedagogiczna to zajęcia, prowadzone różnymi metodami i technikami, które mają na celu usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych i wyrównanie deficytów rozwojowych.
    Celem terapii pedagogicznej jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z trudnościami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości.

Terapia pedagogiczna, którą prowadzimy w Zawierciu, nazywana jest inaczej zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi. Wykorzystuje się ją podczas pracy z dziećmi i młodzieżą z rozpoznanymi deficytami w obszarze funkcji percepcyjno-motorycznych. Przejawiają się one przede wszystkim trudnościami w nauce matematyki, pisaniu oraz trudnościami w czytaniu. Prowadzona przez naszych specjalistów terapia pedagogiczna dąży do usprawnienia zaburzonych funkcji, a zarazem rozwijania umiejętności już wykształconych.

Jeśli jako rodzic zastanawiasz się, czy Twoje dziecko powinno przejść terapię pedagogiczną, zgłoś się do naszego ośrodka. Pierwszym krokiem jest zawsze poddanie najmłodszych diagnozie pedagogiczno-psychologicznej. Terapię dopasowuje się odpowiednio do potrzeb dziecka na podstawie wystawionej opinii. Zgłaszając się do nas, mogą mieć Państwo pewność, że uzyskają pomoc w procesie diagnozy, a następnie doborze terapii.

Terapia pedagogiczna w naszym ośrodku w Zawierciu prowadzona jest wśród dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, u których występuje ryzyko dysleksji, a także wśród najmłodszych rozwijających się nierównomiernie. Możesz zgłosić się do nas także, gdy dostrzeżesz, że Twoje dziecko ma trudności z koncentracją, zaburzenia integracji sensorycznej, trudności w orientacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej itp.

Profesjonalna terapia pedagogiczna w Zawierciu — cele

Cele terapii diagnostycznej w naszym ośrodku dopasowujemy ściśle do potrzeb dziecka. W zależności od stopnia zaawansowania procesu terapeutycznego cele ulegają przeobrażeniu. Priorytetem dla nas jest umożliwienie podopiecznym wszechstronnego rozwoju, odpowiednio do ich predyspozycji i możliwości. Staramy się podczas zajęć eliminować różnice w rozwoju, emocjonalne i percepcyjne dziecka, by mogło ono komunikować się i funkcjonować wśród rówieśników na odpowiednim poziomie.

Jak przebiega terapia pedagogiczna w naszym ośrodku w Zawierciu?

W naszym ośrodku w Zawierciu terapia pedagogiczna przebiega zgodnie z tempem rozwojowym dziecka. Mały człowiek jest dla nas najważniejszy, dlatego w trakcie zajęć staramy się obserwować jego emocje i dostosowywać działania tak, by osiągał sukces. Zajęcia terapeutyczne przebiegają w trzech etapach. Pierwszy to etap przygotowawczy, który polega na pracy na konkretnych zadaniach, np. figurach, obrazach, jak i ćwiczeniach manualnych, wzrokowych, słuchowych i innych. Kolejny krok nazywany jest fachowo etapem właściwym, obejmuje trening rozumienia tekstu, przepisywanie, pisanie z pamięci, trening sylabowo-słowny. Ostatni etap to doskonalenie nabytych umiejętności.

Dlaczego warto wybrać nasz ośrodek w Zawierciu do terapii pedagogicznej?

W naszym ośrodku w Zawierciu prowadzimy terapię pedagogiczną z uwzględnieniem potrzeb najmłodszych. Warto zgłosić się właśnie do nas, ponieważ tworzymy zespół różnych specjalistów. W pracy z dziećmi bierzemy pod uwagę ich indywidualne predyspozycje rozwojowe. W każdym staramy się dostrzec talenty i umiejętności, które szczególnie pielęgnujemy. Naszym celem jest to, by dziecko poczuło się docenione i pewne siebie. Zapraszamy do kontaktu oraz wyznaczenia wizyty wstępnej.

Copyright             

Wszelkie prawa zastrzeżone - "Puer" Terapeutyczny Ośrodek dla dzieci, młodzieży i rodziny, 42-400 Zawiercie, ul. Ogrodowa 10.

Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w serwisie "Puer-Zawiercie" w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie bez oficjalnej zgody jest stanowczo zabronione.

Zgoda na wykorzystanie materiałów "Puer-Zawiercie" udzielana jest w formie pisemnej na konkretne, jednorazowe potrzeby. 
W celu legalnego wykorzystania materiałów opublikowanych w serwisie "Puer-Zawiercie" prosimy o przesyłanie pytań pod adres e-mail podany na stronie głównej serwisu.

Wszystkie znaki towarowe pojawiające się w serwisie "Puer Zawiercie" należą do odpowiednich właścicieli.

zamknij