Terapia neurotaktylna - dzieci i młodzież

Terapia Neurotaktylna to rodzaj masażu i stymulacji skóry, który pobudza oraz przygotowuje receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensoryczno-motorycznych pochodzących z otoczenia oraz do aktywizacji rozwoju funkcji mózgowych i układu nerwowego. Zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych. Stosuje się ją także jako metodę relaksującą i wspierającą rozwój dziecka a także jako wspomaganie terapii osób dorosłych.

Dotyk wpływa na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu. Pośrednio terapia skierowana jest na stymulację układu hormonalnego oraz regulację procesów dojrzewania różnych struktur organizmu i jego funkcjonowanie. Prawidłowo działający zmysł dotyku jest podstawowym warunkiem dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania mózgu oraz układu nerwowego, aktywności ruchowej, rozwoju sfery emocjonalnej oraz kształtowania się osobowości. Wieloletnia praktyka pokazuje, że systematyczne stosowanie terapii stymuluje receptory skóry, równoważy system nerwowy (pobudzanie i hamowanie) co wpływa na zwiększenie skuteczności innych działań terapeutycznych.

Terapia z powodzeniem jest stosowana w pracy z dziećmi mającymi różne deficyty rozwojowe, takie jak:
trudności w nauce, lęki i fobie, ADHD i ADD, zaburzenia mowy, brak świadomości bólu.

Terapia Neurotaktylna według metody dr Swietłany Masgutowej jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

• porażeniami mózgowymi,
• autyzmem,
• zachowaniami agresywnymi,
• lękami i fobiami,
• opóźnieniami w rozwoju umysłowym,
• nadpobudliwością psychoruchową,
• trudnościami w nauce,
• zaburzeniami mowy,
• zaburzeniami integracji sensorycznej.

Stosuje się ją także jako metodę relaksującą i wspierającą rozwój dziecka, a także jako wspomaganie terapii osób dorosłych.

Copyright             

Wszelkie prawa zastrzeżone - "Puer" Terapeutyczny Ośrodek dla dzieci, młodzieży i rodziny, 42-400 Zawiercie, ul. Ogrodowa 10.

Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w serwisie "Puer-Zawiercie" w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie bez oficjalnej zgody jest stanowczo zabronione.

Zgoda na wykorzystanie materiałów "Puer-Zawiercie" udzielana jest w formie pisemnej na konkretne, jednorazowe potrzeby. 
W celu legalnego wykorzystania materiałów opublikowanych w serwisie "Puer-Zawiercie" prosimy o przesyłanie pytań pod adres e-mail podany na stronie głównej serwisu.

Wszystkie znaki towarowe pojawiające się w serwisie "Puer Zawiercie" należą do odpowiednich właścicieli.

zamknij