Terapia neurorozwojowa - dzieci i młodzież

Głównymi założeniami terapii neurorozwojowej opartej o koncepcję metody NDT-Bobath są:

• wnikliwa obserwacja i ocena możliwości pacjenta z uwzględnieniem jakości ruchu
• normalizacja napięcia mięśniowego
• hamowanie nieprawidłowych odruchów
• zastosowanie odpowiednich technik wspomagania oraz stymulacji
• wyzwalanie ruchów i kontrolowanie ich przebiegu wspomaganiami z punktów kluczowych (punktów kontroli ruchu)
• utrzymywanie pełnej kontroli ruchomości w stawach
• wyrabianie kontroli postawy i najbardziej jak to jest możliwe zbliżonych do prawidłowych wzorców / reakcji ruchowych
• wykorzystanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach


Terapia kierowana jest przede wszystkim do dzieci z:
• mózgowym porażeniem dziecięcym
• nieharmonijnym lub opóźnionym rozwojem psychomotorycznym
• zaburzeniami napięcia mięśniowego (obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe)
• cechami asymetrii w ułożeniu ciała
• wadami wrodzonymi
• chorobami nerwowo-mięśniowymi
• zespołami genetycznymi
• dzieci przedwcześnie urodzonych

Wczesne wdrożenie terapii neurorozwojowej nie tylko pozwala zadbać o właściwe postępowanie, ale też ułatwia dalszy prawidłowy rozwój. Terapia neurorozwojowa jest każdorazowo indywidualnie dopasowywana do problemu dziecka przez terapeutę. 

Copyright             

Wszelkie prawa zastrzeżone - "Puer" Terapeutyczny Ośrodek dla dzieci, młodzieży i rodziny, 42-400 Zawiercie, ul. Ogrodowa 10.

Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w serwisie "Puer-Zawiercie" w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie bez oficjalnej zgody jest stanowczo zabronione.

Zgoda na wykorzystanie materiałów "Puer-Zawiercie" udzielana jest w formie pisemnej na konkretne, jednorazowe potrzeby. 
W celu legalnego wykorzystania materiałów opublikowanych w serwisie "Puer-Zawiercie" prosimy o przesyłanie pytań pod adres e-mail podany na stronie głównej serwisu.

Wszystkie znaki towarowe pojawiające się w serwisie "Puer Zawiercie" należą do odpowiednich właścicieli.

zamknij