Terapia autyzmu

 

Autyzm to zaburzenie, które dotyka szereg obszarów funkcjonowania dziecka. Oprócz utrudnionego rozwoju edukacyjnego i problemów z przetwarzaniem bodźców zmysłowych zwykle najmłodsi odczuwają problemy natury psychologicznej. Dziecko nie wie, co dokładnie się z nim dzieje. Otoczenie jest dla niego niezrozumiałe. Pojawiają się wówczas problemy z komunikacją i nawiązywaniem relacji z rówieśnikami. Nadmiar bodźców, dźwięków, zapachów oraz smaków potęguje złe emocje. Jeśli dostrzegasz u swojego dziecka właśnie takie zachowania, a problemy wraz z wiekiem się pogłębiają, warto rozważyć diagnozowanie autyzmu. W naszych ośrodkach w Sosnowcu i Zawierciu podejmujemy się zarówno rozpoznania, jak i terapii.


Terapia autyzmu w ośrodku w Sosnowcu — w jakich obszarach przebiega?

Terapia autyzmu w naszym ośrodku w Sosnowcu i Zawierciu odbywa się po postawieniu diagnozy. Każdorazowo naszym priorytetem jest wówczas wsłuchanie się w potrzeby dziecka oraz stworzenie mu atmosfery, w której czuje się dobrze. Dążymy do tego, by maluch przychodził na spotkania z chęcią, a w trakcie wykonywał zadania z zaangażowaniem. Każda terapia autyzmu w Zawierciu powinna przebiegać w następujących obszarach:

  • terapia sensoryczna - polega na dostarczaniu właściwej ilości bodźców zmysłowych w odpowiednich, bezpiecznych dla dziecka warunkach;
  • opieka biomedyczna - uwzględnia prowadzenie diety, zwykle bezcukrowej, bezmlecznej i bezglutenowej. Często konieczne jest leczenie chorób jelit oraz uzupełnianie niedoborów. Właściwie prowadzona opieka pozwala wyeliminować wiele niekorzystnych zachowań;
  • terapia wspomagająca - łączy się z głównym nurtem terapii, łączy kilka form, np. Gimnastykę Mózgu wg Dennisona, Dogoterapię, Trening słuchowy, Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, Muzykoterapię oraz szereg innych, które dostosowywane są adekwatnie do potrzeb dziecka;
  • terapia psychologiczna - jej celem jest wyrównywanie deficytów w różnych obszarach rozwoju. W tym zakresie terapeuta pomaga rodzicom i uczy ich, jak postępować z dzieckiem.

Nie wszystkie obszary mogą być prowadzone przez jednego terapeutę z oczywistych względów. Zawsze jednak nasi specjaliści starają się pokierować rodziców do najlepszych specjalistów. Połączenie wielu zajęć oraz kompleksowe działanie na wszelkich wymienionych obszarach sprawia, że terapia autyzmu przynosi wiele korzyści. Istotna jest jednak współpraca i zaufanie między dzieckiem a terapeutą oraz dzieckiem i rodzicami.

Diagnozowanie autyzmu w naszym ośrodku w Zawierciu — dlaczego warto?

Diagnozowanie autyzmu w naszym ośrodku w Zawierciu przeprowadzamy od wielu lat. Tworzymy zgrany zespół specjalistów, którzy współpracują ze sobą dla dobra najmłodszych pacjentów i ich rodziców. Wykonywana przez nas diagnoza autyzmu ADOS-2 to jedno z najskuteczniejszych metod diagnostycznych. Zgodnie z analizą naukową trafność polskiej wersji badania jest bardzo wysoka. Z kolei terapia prowadzona jest zawsze z uwzględnieniem potrzeb dziecka oraz poszanowaniem jego emocji, co w przypadku tych zaburzeń ma ogromne znaczenie dla budowania zaufania z pacjentem. Zachęcamy do kontaktu z naszym ośrodkiem. Z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania.

Jak przebiega diagnoza autyzmu ADOS-2 w naszym ośrodku?

W naszym ośrodku PUER w Zawierciu i Sosnowcu diagnozowanie autyzmu odbywa się z wykorzystaniem tzw. „złotego standardu”. Pod tym pojęciem kryje się protokół obserwacji objawów autyzmu ADOS-2. Badanie to przebiega zawsze w miłej atmosferze oraz warunkach, w których dziecko czuje się bezpiecznie. Diagnosta proponuje badanemu kilka wspólnych aktywności oraz tematów rozmowy. Diagnoza autyzmu ADOS-2 dotyczy oceny objawów charakterystycznych dla osób ze spektrum. Są to m.in. powtarzalne zachowania, interakcje społeczne, jak i komunikacja. Nie ocenia się zatem ogólnego rozwoju w różnych strefach, np. rozwoju poznawczego, motoryki czy zmysłów. Całe badanie trwa 40-60 minut. W przypadku malutkich dzieci podczas spotkania w gabinecie są obecni rodzice.

Diagnozowanie autyzmu za pomocą narzędzia ADOS-2 jest możliwe u dzieci od 12 miesiąca życia. Wykonuje się je jednak także u młodzieży oraz dorosłych.


Na czym polega badanie ADOS-2?

Narzędzie ADOS-2 zawiera zestaw prób, które mają prowokować dziecko do pewnych określonych zachowań społecznych. Można je zaobserwować podczas zwykłej interakcji z maluchem. Diagnozowanie autyzmu w naszym ośrodku w Zawierciu i Sosnowcu przebiega więc w sposób częściowo ustrukturyzowany. Wspomniany protokół narzuca posługiwanie się pewnym zestawem pomocy oraz zdefiniowanymi kryteriami oceny. Składa się on z pięciu wersji, w zależności od stopnia rozwoju dziecka. Nasz diagnosta obserwuje jego zachowanie i ocenia wszelkie jego obszary, m.in.;

  • Zabawę/Wyobraźnię,
  • Język i komunikację,
  • Wzajemność w interakcjach społecznych,
  • Zachowania stereotypowe oraz zainteresowania,
  • Inne zachowania odbiegające od normy.

Na koniec porównuje się wynik z progiem odsiewowym, co pozwala stwierdzić, czy zachowanie dziecka może przejawiać zaburzenia spektrum autyzmu.

Copyright             

Wszelkie prawa zastrzeżone - "Puer" Terapeutyczny Ośrodek dla dzieci, młodzieży i rodziny, 42-400 Zawiercie, ul. Ogrodowa 10.

Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w serwisie "Puer-Zawiercie" w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie bez oficjalnej zgody jest stanowczo zabronione.

Zgoda na wykorzystanie materiałów "Puer-Zawiercie" udzielana jest w formie pisemnej na konkretne, jednorazowe potrzeby. 
W celu legalnego wykorzystania materiałów opublikowanych w serwisie "Puer-Zawiercie" prosimy o przesyłanie pytań pod adres e-mail podany na stronie głównej serwisu.

Wszystkie znaki towarowe pojawiające się w serwisie "Puer Zawiercie" należą do odpowiednich właścicieli.

zamknij