Terapia neurorozwojowa - metoda NDT-Bobath

Głównymi założeniami terapii neurorozwojowej opartej o koncepcję metody NDT-Bobath są:

• wnikliwa obserwacja i ocena możliwości pacjenta z uwzględnieniem jakości ruchu,
• normalizacja napięcia mięśniowego,
• hamowanie nieprawidłowych odruchów,
• zastosowanie odpowiednich technik wspomagania oraz stymulacji,
• wyzwalanie ruchów i kontrolowanie ich przebiegu wspomaganiami z punktów kluczowych (punktów kontroli ruchu),
• utrzymywanie pełnej kontroli ruchomości w stawach,
• wyrabianie kontroli postawy i najbardziej jak to jest możliwe zbliżonych do prawidłowych wzorców / reakcji ruchowych,
• wykorzystanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach.

  Terapia kierowana jest przede wszystkim do niemowląt z:
 
 • nieharmonijnym lub opóźnionym rozwojem psychomotorycznym
 • zaburzeniami napięcia mięśniowego (obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe)
 • cechami asymetrii w ułożeniu ciała
 • wadami wrodzonymi
 • chorobami nerwowo-mięśniowymi
 • zespołami genetycznymi
 • dzieci przedwcześnie urodzonych


  Oferujemy także instruktaż dla rodziców dotyczący prawidłowej pielęgnacji dziecka (podnoszenie, noszenie, ubieranie, karmienie, dobór akcesoriów oraz zabaw stymulujących rozwój dziecka), tak aby każda czynność pobudzała do rozwoju, wyrównania deficytów rozwojowych oraz poprawy funkcjonowania dziecka w przyszłości.
 
 Naszym celem jest pomoc dziecku we wszechstronnym rozwoju, a szybka diagnoza, zastosowanie odpowiedniej pielęgnacji lub terapii minimalizuje nieprawidłowości i stwarza możliwość wykorzystania potencjału ruchowego dziecka.

Copyright             

Wszelkie prawa zastrzeżone - "Puer" Terapeutyczny Ośrodek dla dzieci, młodzieży i rodziny, 42-400 Zawiercie, ul. Ogrodowa 10.

Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w serwisie "Puer-Zawiercie" w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie bez oficjalnej zgody jest stanowczo zabronione.

Zgoda na wykorzystanie materiałów "Puer-Zawiercie" udzielana jest w formie pisemnej na konkretne, jednorazowe potrzeby. 
W celu legalnego wykorzystania materiałów opublikowanych w serwisie "Puer-Zawiercie" prosimy o przesyłanie pytań pod adres e-mail podany na stronie głównej serwisu.

Wszystkie znaki towarowe pojawiające się w serwisie "Puer Zawiercie" należą do odpowiednich właścicieli.

zamknij