Neurologopedia

Neurologopeda u pacjentów dorosłych spotyka się z trzema podstawowymi zaburzeniami, o których kilka słów poniżej.

Afazja – zaburzenie mowy występujące na skutek uszkodzenia mózgu.

Z afazją mamy do czynienie w wyniku udaru, wypadku, guza mózgu czy np. operacji neurochirurgicznej. Afazja jest bardzo skomplikowanym zaburzeniem mowy i komunikacji zwykle jednak mówi się o jej odmianie motorycznej lub sensorycznej.

Afazja motoryczna to taka, w której pacjent nie potrafi nazwać, powtórzyć, wymówić słowa, którego chce użyć. Jest to zaburzenie niezwykle frustrujące, ponieważ pacjent zna potrzebne słowo, doskonale wie, o czym chce powiedzieć, a nie potrafi.
• Afazja sensoryczna natomiast to sytuacja w której pacjent mówi, ale jego mowa jest niezrozumiała dla otoczenia. Pacjent nie zdaje sobie sprawy z tego, że z jego ust wydobywają się niezrozumiałe dźwięki.

W terapii neurologopedycznej najczęściej mamy do czynienia z mieszaną postacią afazji, która łączy elementy afazji motorycznej i sensorycznej.

Dyzartria – to zaburzenie mowy polegające na trudnościach oddechowych, artykulacyjnych i fonacyjnych.

Co to oznacza?

• Zaburzenia oddechowe to nieumiejętność gospodarowania oddechem, np. oddech jest zbyt płytki by sprawnie mówić, pacjentowi „brakuje” powietrza do mówienia
• Wszelkie zaburzenia artykulacyjne to zniekształcenia dźwięków mowy powodujące utrudnione jej rozumienia prze osoby w toczeniu, często spowodowane np. niedowładem nerwów w obrębie twarzy
• Zaburzenia fonacyjne to trudności z wytworzeniem dźwięku, który powstaje w krtani – zaburzenia głosu, który może być męczliwy, cichy, drżący

W przypadku takich objawów, warto się skonsultować z neurologopedą. Zaburzenia te najczęściej występują na skutek udaru, wypadku czy choroby neurologicznej.

Dysfagia to inaczej zaburzenia połykania.

Najczęściej mamy z nią do czynienia po wystąpieniu:

• udaru u pacjenta,
• po wypadkach,
• operacjach w obrębie twarzy i szyi
• czy w chorobach neurologicznych takich jak np. choroba Parkinsona.


 W razie występowania niepokojącego krztuszenia się, chrypki po jedzeniu, nagłego chudnięcia pacjenta po udarze czy dyskomfortu podczas spożywania pewnych konkretnych pokarmów, warto skonsultować się z neurologopedą. Neurologopeda pomoże dopasować ćwiczenia oraz sposób pobierania pokarmów i płynów przez pacjenta w taki sposób, aby było ona bezpieczny i komfortowy. Zaburzenia związane z połykaniem, niosą ze sobą duże ryzyko dla pacjenta związane z aspiracja płynów czy nawet zakrztuszeniem.

Neurologopeda Sosnowiec i Zawiercie — w czym pomoże?

Neurologopeda to specjalista w zakresie terapii osób z alalią, afazją, dysartrią. Zajmuje się także pomocą pacjentom z porażeniem mózgowym. Co ważne, jego zadaniem jest niesienie wsparcia tym, którzy utracili zdolności komunikacyjne lub z różnych powodów ich w ogóle nie nabyli. Może również przeprowadzać terapię z pacjentami, którzy borykają się z wadami wymowy. Nasz neurologopeda przyjmujący w ośrodku w Sosnowcu oraz Zawierciu ma wieloletnie doświadczenie. Dlatego zapraszamy na wizytę dorosłych z różnymi chorobami neurologicznymi. Już dziś umów się na wizytę, aby uzyskać diagnozę.

Profesjonalny neurologopeda Sosnowiec i Zawiercie — diagnoza i terapia

Neurologopeda w ośrodku w Sosnowcu i Zawierciu podczas pierwszej wizyty stara się postawić diagnozę, która pozwala na wprowadzenie właściwej terapii. W tym celu przeprowadza się szczegółowy wywiad. Istotna jest wiedza w zakresie przebytych chorób oraz ocena specjalistów, takich jak: foniatra, audiofonolog czy neurolog. W trakcie badania ocenia się ponadto funkcje prymarne oraz fonacyjno-oddechowe. Zachęcamy do umówienia wizyty w naszym ośrodku. Gwarantujemy profesjonalne podejście.

Copyright             

Wszelkie prawa zastrzeżone - "Puer" Terapeutyczny Ośrodek dla dzieci, młodzieży i rodziny, 42-400 Zawiercie, ul. Ogrodowa 10.

Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w serwisie "Puer-Zawiercie" w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie bez oficjalnej zgody jest stanowczo zabronione.

Zgoda na wykorzystanie materiałów "Puer-Zawiercie" udzielana jest w formie pisemnej na konkretne, jednorazowe potrzeby. 
W celu legalnego wykorzystania materiałów opublikowanych w serwisie "Puer-Zawiercie" prosimy o przesyłanie pytań pod adres e-mail podany na stronie głównej serwisu.

Wszystkie znaki towarowe pojawiające się w serwisie "Puer Zawiercie" należą do odpowiednich właścicieli.

zamknij