Neuroflow - dzieci i młodzież

Interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego

został opracowany na podstawie najnowszych badań naukowych z obszaru neurorehabilitacji, audiologii i logopedii w celu usprawnienia możliwości komunikowania się dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD) i poprawy ich możliwości uczenia się w oparciu o bodźce słuchowe.

Czym dokładnie jest terapia Neuroflow i na czym polega?

Trening Neuroflow inaczej nazywany jest treningiem aktywnego słuchania i traktowany jest jako jeden z nowoczesnych elementów terapii logopedycznej. Terapia skierowana jest do dzieci, u których występują trudności z rozumieniem przekazywanych im komunikatów głosowych, szczególnie jeśli są one bardziej złożone, ale także dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo, u których zdiagnozowano ADHD. Dzieci z problemami uwagi słuchowej gorzej radzą sobie z nauką i przyswajaniem nowych wiadomości – terapia Neuroflow jest narzędziem mającym pomóc im w zwiększeniu zakresu rozumienia płynących do nich treści. Zazwyczaj u małych pacjentów, którzy kwalifikują się do przeprowadzenia terapii Neuroflow, nie wykryto wad aparatu słuchowego ani jego mechanicznych uszkodzeń, a mimo to dzieci sprawiają wrażenie, jakby kierowane do nich słowa były niezrozumiane lub nieusłyszane.

Terapia Neuroflow ma za zadanie wpływać na określone procesy mózgowe, odpowiedzialne za prawidłowe przekazywanie sobie informacji przez obie półkule mózgu. Trening ćwiczy nie tylko aktywne, czyli świadome słuchanie, ale jednocześnie obejmuje swoim zakresem rozwijanie i kształtowanie pamięci słuchowej oraz samej uwagi.

Ważnym elementem uzupełniającym profesjonalną terapię są serie ćwiczeń wykonywane i powtarzane z dzieckiem w domu. Dzięki temu nowe umiejętności przyswajane są znacznie lepiej i szybciej.

W jaki sposób przeprowadzana jest diagnoza przed zastosowaniem terapii Neuroflow?

Przed przystąpieniem do samej terapii konieczne jest przeprowadzenie przez odpowiedniego specjalistę diagnozy. Również na nią składa się kilka etapów. Pierwszym z nich jest szczegółowy wywiad, podczas którego rodzice wypełniają kwestionariusz, zgłaszają wszystkie swoje wątpliwości związane ze świadomym słuchaniem u swojej pociechy oraz odpowiadają na pytania o rozwój dziecka już od okresu prenatalnego. Kolejnym etapem jest sprawdzenie obwodowego układu słuchu, czyli audiometria tonalna. Badanie pozwala wykryć ewentualne nieprawidłowości w czułości słuchu dziecka - na przykład niedosłuch. Trzeci etap diagnozy wymaga wykonania przez małego pacjenta testów w ilości dopasowanej do jego wieku. Zadania polegają m.in. na powtarzaniu słów i zwrotów zagłuszanych szumami, mówieniu jednocześnie do jednego i drugiego ucha, rozpoznawanie wysokości dźwięków. Tak przeprowadzona diagnoza umożliwia rozpoczęcie terapii Neuroflow i dopasowanie jej toku do indywidualnych potrzeb malucha.

Jak przebiegają poszczególne etapy terapii Neuroflow?

Terapia Neuroflow rozpisana jest na trzy etapy i w sumie trwa do 8-9 miesięcy. Program każdego treningu jest zawsze dostosowany indywidualnie do potrzeb dziecka, jego możliwości oraz wieku. W trakcie kolejnych etapów dziecko wysłuchuje baśni, interesujących dla nich opowiadań, zagadek lub wierszy, po których otrzymuje szereg pytań, na które musi udzielić odpowiedzi. Ćwiczenia przeprowadzane są w różnych warunkach i skupiają się na rozumieniu komunikatów także w otoczeniu codziennych dźwięków jak szumy, odgłosy natury, śpiew ptaków czy denerwujące tony, jak włączona suszarka.

Trening odbywa się kilka dni w tygodniu, a w czasie, kiedy dziecko nie spotyka się ze specjalistą, wykonuje w domu konkretne, polecane zestawy ćwiczeń, równie ważnych dla powodzenia całej terapii. Jej elementami, poza ćwiczeniami słuchowymi, są m.in. ćwiczenia pozwalające poznać i zapamiętać schemat ludzkiego ciała, zachowanie równowagi, koordynację pomiędzy narządami słuchu, wzroku i ruchu, zdobyć lepszą orientację w przestrzeni.

Dlaczego warto wybrać terapię Neuroflow?

Terapia Neuroflow pomaga przede wszystkim samemu dziecku – po serii ćwiczeń komunikaty i dźwięki, które je otaczają, stają się konkretnymi przedmiotami, osobami i słowami, które są odbierane, prawidłowo przetwarzane i w pełni rozumiane przez pacjenta. Trening z jednej strony pozwala lepiej radzić sobie w codziennym życiu, w tym w nauce szkolnej i przyswajaniu języków obcych, ale i w rozumieniu rozmów i poleceń, z drugiej strony znacznie rozszerza możliwości leksykalne dziecka, ułatwiając mu samodzielne budowanie bardziej złożonych zdań. Dzięki temu zyskuje możliwość wypowiadania się w dokładnie taki sposób, jaki tego pragnie i przekazywania pełnych treści.

W terapii Neuroflow równie ważne jest nabycie umiejętności skupienia uwagi na rozmówcy i tym, co mówi, a także podzielność uwagi w chwili, kiedy kolejne głosy nakładają się na siebie – na przykład podczas przerwy międzylekcyjnej. Dziecko znacznie łatwiej zapamiętuje, szybciej się uczy, koncentruje na zadaniach i lepiej rozwija swój aparat mowy.

Jednocześnie terapia Neuroflow wpływa pozytywnie na relacje pomiędzy dzieckiem a rodzicem, ponieważ są oni integralną częścią procesu, przez jaki maluch przechodzi. Tak samo ważny, jak zajęcia odbywające się na terenie naszej placówki, jest czas poświęcony na wspólne ćwiczenia w domu. To doskonała motywacja i możliwość zbliżenia się do siebie poprzez naukę, zabawę i pokonywanie kolejnych barier.

 Neuroflow jest odpowiednie dla Twojego dziecka jeśli ma trudności:
 
 • w skupieniu uwagi,
 
 • w nauce pisania i czytania,
 
 • w nauce języków obcych  
 
 • z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych.  
 
 
 Aktywny trening słuchowy Neuroflow podzielony jest na 3 etapy. Każdy etap treningu słuchowego poprzedzony jest diagnozą przeprowadzaną przez certyfikowanego providera, na podstawie której przygotowywany jest indywidualny program terapeutyczny.   


Jeśli jesteś zainteresowany zapraszamy do kontaktu:

Zawiercie - 730 308 595
Sosnowiec - 730 307 595

Copyright             

Wszelkie prawa zastrzeżone - "Puer" Terapeutyczny Ośrodek dla dzieci, młodzieży i rodziny, 42-400 Zawiercie, ul. Ogrodowa 10.

Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w serwisie "Puer-Zawiercie" w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie bez oficjalnej zgody jest stanowczo zabronione.

Zgoda na wykorzystanie materiałów "Puer-Zawiercie" udzielana jest w formie pisemnej na konkretne, jednorazowe potrzeby. 
W celu legalnego wykorzystania materiałów opublikowanych w serwisie "Puer-Zawiercie" prosimy o przesyłanie pytań pod adres e-mail podany na stronie głównej serwisu.

Wszystkie znaki towarowe pojawiające się w serwisie "Puer Zawiercie" należą do odpowiednich właścicieli.

zamknij