Mediacje w sprawach rodzinnych

Mediacje w sprawach rodzinnych - dlaczego warto?

Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia.

Mediator prowadzący proces mediacji ułatwia stronom dojście do porozumienia stosując zasady:

 • dobrowolności,

• bezstronności i neutralności,

• poufności,

• akceptowalności,

• bezinteresowności,

• profesjonalizmu.


Mediacja rodzinna pozwala swobodnie wypowiedzieć się każdej ze stron. Mediator rodzinny tworzy nieformalną atmosferę, w której uda się przedstawić swój punkt widzenia oraz potrzeby i oczekiwania. To stanowi fundament do wzajemnego porozumienia.

Mediacje w sprawach rodzinnych są nieocenionym narzędziem rozwiązywania konfliktów w życiu codziennym. Pozwalają na osiągnięcie porozumienia między stronami zaangażowanymi w spór, jednocześnie dbając o dobro rodziny i jej poszczególnych członków. W odróżnieniu od tradycyjnych postępowań sądowych mediacje oferują neutralne, niezależne i elastyczne podejście do rozwiązania problemów, które mogą wydawać się nie do pokonania.

Mediacje w sprawach rodzinnych pomagają odkryć alternatywę dla sądowych rozstrzygnięć

W przypadku mediacji w sprawach rodzinnych mediator pełni rolę neutralnego i bezstronnego fachowca, który wspiera strony w dążeniu do wypracowania rozwiązania konfliktu. Najczęściej dotyczy to spraw związanych z rozwodami, podziałem majątku, ustalaniem opieki nad dziećmi oraz kontaktem z nimi. Mediator nie podejmuje decyzji za strony, lecz pomaga im znaleźć rozwiązania, które są dla nich najbardziej satysfakcjonujące i zgodne z ich wartościami.

Proces mediacji zwykle przebiega w kilku etapach. Na początek mediator spotyka się z każdą ze stron indywidualnie, aby poznać ich oczekiwania i cele. Następnie, na wspólnych spotkaniach, prowadzone są rozmowy mające na celu wypracowanie wspólnego stanowiska. Strony mają możliwość wyrażenia swoich potrzeb, uczuć i obaw, co pozwala na głębsze zrozumienie sytuacji. Mediator pomaga stronom w nawiązaniu dialogu i uczy je efektywnej komunikacji, co jest kluczowe dla osiągnięcia porozumienia.

Jednym z najważniejszych aspektów mediacji w sprawach rodzinnych jest jej dobrowolność. Strony mogą w każdym momencie zrezygnować z uczestnictwa w procesie i skierować sprawę na drogę sądową. Niemniej jednak, zalety mediacji są nie do przecenienia. Przede wszystkim, proces ten daje możliwość rozwiązania konfliktu w sposób znacznie szybszy, tańszy i mniej stresujący niż postępowanie sądowe. Dodatkowo porozumienia osiągnięte w wyniku mediacji mają większą szansę na długotrwałe przestrzeganie, gdyż strony same uczestniczą w ich tworzeniu.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że mediacje w sprawach rodzinnych mają korzystny wpływ na relacje między stronami. Ponieważ mediacje są mniej konfrontacyjne niż postępowania sądowe, uczestnicy mają szansę na utrzymanie bardziej życzliwych i konstruktywnych relacji po zakończeniu procesu. Dzięki temu uczestnicy mediacji mogą skupić się na wspólnym dobru rodziny, zamiast na konflikcie, co jest szczególnie istotne, gdy w grę wchodzą dobro dzieci i długotrwałe relacje, takie jak współpraca w sprawie opieki czy kontaktów z dziećmi.

Mediacje w sprawach rodzinnych często prowadzą do lepszej komunikacji między stronami, co może zapobiec powstawaniu kolejnych konfliktów w przyszłości. Dzięki temu rodziny mogą skupić się na procesie gojenia ran i przystosowywania się do nowej rzeczywistości, zamiast wyczerpywać swoje siły na długotrwałych i emocjonalnie wyniszczających sporach sądowych.

Mediacje w sprawach rodzinnych to wartościowa alternatywa dla tradycyjnych postępowań sądowych. Dzięki swojej elastyczności, neutralności i nacisku na współpracę mediacje mogą przyczynić się do osiągnięcia trwałych i satysfakcjonujących porozumień. Ten sposób rozwiązywania konfliktów promuje harmonię i współpracę w rodzinie, a jego korzyści długofalowe przyczyniają się do zwiększenia jakości życia wszystkich zaangażowanych stron.

Mediacje w sprawach rodzinnych Zawiercie – skuteczne rozwiązanie konfliktów bliskich sercu w Twoim mieście

W Zawierciu mediacje w sprawach rodzinnych stają się coraz bardziej popularne jako metoda rozwiązywania konfliktów. Mediator prowadzący proces mediacji ułatwia stronom dojście do porozumienia stosując zasady:

  • dobrowolności,
  • bezstronności i neutralności,
  • poufności,
  • akceptowalności,
  • bezinteresowności,
  • profesjonalizmu.

Za sprawą tych zasad mediacje w sprawach rodzinnych w Zawierciu pozwalają stronom na osiągnięcie rozwiązania konfliktu w sposób szybki, mniej stresujący oraz przyjazny dla uczestników. Mediacje sprzyjają też utrzymaniu życzliwych relacji między stronami, co jest szczególnie istotne w przypadku rodziny, gdzie dobro dzieci jest priorytetem.

 


Potrzebujesz więcej informacji - zapraszamy do kontaktu: 730 308 595

Copyright             

Wszelkie prawa zastrzeżone - "Puer" Terapeutyczny Ośrodek dla dzieci, młodzieży i rodziny, 42-400 Zawiercie, ul. Ogrodowa 10.

Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w serwisie "Puer-Zawiercie" w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie bez oficjalnej zgody jest stanowczo zabronione.

Zgoda na wykorzystanie materiałów "Puer-Zawiercie" udzielana jest w formie pisemnej na konkretne, jednorazowe potrzeby. 
W celu legalnego wykorzystania materiałów opublikowanych w serwisie "Puer-Zawiercie" prosimy o przesyłanie pytań pod adres e-mail podany na stronie głównej serwisu.

Wszystkie znaki towarowe pojawiające się w serwisie "Puer Zawiercie" należą do odpowiednich właścicieli.

zamknij