Zakres zajęć

Czynne od poniedziałku do soboty w godzinach ustalanych indywidualnie

Cennik usług podajemy przy pierwszej wizycie

Cennik

Konsultacje i diagnozy
Diagnoza integracji sensorycznej (2-3 spotkania)
50 min
Diagnoza i ocena funkcjonalności ręki 50 min
Diagnoza fizjoterapeutyczna | ocena rozwoju ruchowego 50 min
Diagnoza logopedyczna | neurologopedyczna 50 min
Objawowa ocena odruchów 50 min
EEG Biofeedback 50 min
Diagnoza ADOS-2 50 min
Skonstruowanie indywidualnego programu do pracy
Wydanie pisemnej opinii
Oferta dla niemowląt
Integracja sensoryczna Indywidualne 40-50 min
Terapia neurorozwojowa niemowląt Indywidualne 40-50 min
Terapia NeuroTaktylna Indywidualne 40 min
Masaż Shantala Indywidualne 40 min
Terapia neurologopedyczna | Terapia karmienia Indywidualne 45 min
Oferta dla dzieci i młodzieży
Integracja sensoryczna Indywidualne 50 min
Terapia ręki Indywidualne 50 min
Fizjoterapia Indywidualne 50 min
Korekcja wad postawy 50 min
Terapia metodą FITS 50 min
Masaż Shantala Indywidualne 50 min
Kinesiotaping Indywidualne
Do zajęć
Logopedia Indywidualne 40-50 min
Neurologopedia Indywidualne 50 min
Terapia NeuroTaktylna Indywidualne 50 min
Terapia pedagogiczna | Terapia ogólnorozwojowa Indywidualne 50 min
Terapia behawioralna Indywidualne 50 min
Surdopedagogika | Tyflopedagogika | Oligofrenopedagogika Indywidualne 50 min
Socjoterapia Indywidualne 50 min
Terapia dysleksji | Wczesna nauka czytania Indywidualne 50 min
ACC komunikacja alternatywna i wspomagająca Indywidualne 50 min
Terapia integracji odruchów dynamicznych i posturalnych Indywidualne 50 min
Terapia odruchów wzrokowo-słuchowych Indywidualne 50 min
Repattering odruchów dysfunkcyjnych i patologicznych Indywidualne 50 min
Integracja odruchów ustno-twarzowych - rozwój mowy Indywidualne 50 min
Język angielski dla dzieci Indywidualne 50 min
Terapia polisensoryczna Indywidualne 50 min
EEG Biofeedback Indywidualne 50 min
Psycholog dla dzieci i młodzieży Indywidualne 50 min
Neuroflow - aktywny trening słuchowy Indywidualne 50 min
Zajęcia grupowe
Terapia wygaszania odruchów metodą Sally Goddard 50 min
TUS Trening umiiejetności społecznych 50 min
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna 50 min
Muzykoterapia | Bajkoterapia | Artyterapia | Sensoplastyka 50 min
Język angielski dla dzieci 45 min
Terapia rodzinna / Mediacje w sprawach rodzinnych
Oferta dla dorosłych
Neurologopedia Indywidualne 60 min
Terapia NeuroTaktylna Indywidualne 50 min
EEG Biofeedback Indywidualne 50 min
Psycholog dla dorosłych  Indywidualne 50 min
Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców Grupowe 50 min
Fizjoterapia uroginekologiczna  Indywidualne
Neuroflow - aktywny trening słuchowy  Indywidualne 50 min

 pobierz Zakres zajęć w pliku .pdf 

Copyright             

Wszelkie prawa zastrzeżone - "Puer" Terapeutyczny Ośrodek dla dzieci, młodzieży i rodziny, 42-400 Zawiercie, ul. Ogrodowa 10.

Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w serwisie "Puer-Zawiercie" w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie bez oficjalnej zgody jest stanowczo zabronione.

Zgoda na wykorzystanie materiałów "Puer-Zawiercie" udzielana jest w formie pisemnej na konkretne, jednorazowe potrzeby. 
W celu legalnego wykorzystania materiałów opublikowanych w serwisie "Puer-Zawiercie" prosimy o przesyłanie pytań pod adres e-mail podany na stronie głównej serwisu.

Wszystkie znaki towarowe pojawiające się w serwisie "Puer Zawiercie" należą do odpowiednich właścicieli.

zamknij