Biofeedback - dzieci i młodzież

Biofeedback - metoda ta proponowana jest zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych chcących poprawić umiejętność koncentracji uwagi, zapamiętywania, kodowania, relaksacji, itp.

Jest to metoda terapii polegająca na podawaniu pacjentowi sygnałów zwrotnych o zmianach stanu fizjologicznego jego organizmu, dzięki czemu może on nauczyć się świadomie modyfikować funkcje, które normalnie nie są kontrolowane świadomie, np. fale mózgowe, opór elektryczny skóry (GSR), napięcie mięśni itp.

Trening EEG Biofeedback usprawnia funkcje mózgu takie jak:

• koncentracja uwagi,
• opanowanie emocji,
• relaks,
• usprawnienie procesów myślowych,
• szybka nauka,
• pamięć,
• twórczość.

Metoda EEG Biofeedback zalecana jest w pracy z dziećmi i młodzieżą, u których występują:
• trudności szkolne (wyniki w nauce niższe od oczekiwanych);
• specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia);
• kłopoty z planowaniem i właściwą organizacją pracy;
• zaburzenia koncentracji uwagi (w przebiegu ADD, ADHD);
• nadpobudliwość psychoruchowa (w przebiegu ADHD);
• zaburzenia zachowania, problemy z właściwym zachowaniem i ogólną samokontrolą;
• zaburzenia snu;
• stany lękowe, depresja;
• trema, napięcie wewnętrzne, niska samoocena;
• przewlekłe bóle głowy, migreny;
• chroniczne zmęczenie;
• tiki.

Copyright             

Wszelkie prawa zastrzeżone - "Puer" Terapeutyczny Ośrodek dla dzieci, młodzieży i rodziny, 42-400 Zawiercie, ul. Ogrodowa 10.

Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w serwisie "Puer-Zawiercie" w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie bez oficjalnej zgody jest stanowczo zabronione.

Zgoda na wykorzystanie materiałów "Puer-Zawiercie" udzielana jest w formie pisemnej na konkretne, jednorazowe potrzeby. 
W celu legalnego wykorzystania materiałów opublikowanych w serwisie "Puer-Zawiercie" prosimy o przesyłanie pytań pod adres e-mail podany na stronie głównej serwisu.

Wszystkie znaki towarowe pojawiające się w serwisie "Puer Zawiercie" należą do odpowiednich właścicieli.

zamknij