Leczenie zaburzeń lękowych u dzieci - Sosnowiec

Niniejsze zajęcia są zajęciami socjoterapeutycznymi, jakie należałoby przeprowadzić z dziećmi nieśmiałymi i zahamowanymi psychoruchowo, by można było pomóc tym dzieciom w ich problemie.

Dzieci nieśmiałe to dzieci, które w kontakcie z rówieśnikami są:

Trening umiejętności społecznych w Sosnowcu dla dzieci

Dzieci zahamowane psychoruchowo to dzieci lękliwe, u których obserwuje się trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych i obniżoną aktywność. Dezorganizacja ich zachowania obejmuje również sferę motoryczną. W zachowaniu uderza niezgrabność, niezręczność krępująca swobodę poruszania. Zahamowanie psychoruchowe, u podłoża którego leży nieśmiałość utrudnia dzieciom kontakty społeczne, prowadzi często do unikania rówieśników, co nie sprzyja ich społecznemu przystosowaniu i działa hamująco na wykorzystanie posiadanych zasobów intelektualnych. Charakteryzuje je przesadna skrupulatność i staranność w wykonywaniu zadań. Niepewne swoich umiejętności zbyt mocno przeżywają sytuacje, gdy nie są w stanie wykonać zadania. U podstaw tego typu zachowań leży lęk o charakterze społecznym jako reakcji na sytuację trudną, związaną z jednej strony z ekspozycja społeczną z drugiej - antycypacją niepowodzeń w związku z negatywną oceną swoich możliwości. Doskonałą formą leczenia jest trening umiejętności społecznych w Sosnowcu organizowany dla dzieci.

Trening umiejętności społecznych - Zawiercie

Socjoterapia jest formą zajęć grupowych, w których oddziaływania społeczne pełnią funkcję terapeutyczną. Wpływ grupy i związanych z jej obecnością procesów ma ponadto właściwości edukacyjne i rozwojowe. Socjoterapia, czyli trening umiejętności społecznych w Zawierciu prowadzony w celach terapeutycznych służy przede wszystkim poszerzaniu umiejętności społecznych. Może być również pomocny w modyfikowaniu relacji pacjenta z jego otoczeniem (np. z rodziną) lub zastępować mu (czasowo lub trwale) dysfunkcyjne układy społeczne (np. w przypadku osób uzależnionych). Do celów terapeutycznych socjoterapii zaliczyć można też odreagowanie trudnych emocji, redukcję stresu czy pracę nad obrazem własnej osoby.

Edukacyjna funkcja socjoterapii skierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Zajęcia grupowe mogą służyć nauce zachowań społecznie akceptowanych, pełnienia funkcji społecznych, rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych. Dla osób dorosłych terapia społeczna jest okazją do trenowania asertywności, umiejętności autoprezentacji czy wyrażania emocji. Praca w grupie to także szansa na lepsze poznanie samego siebie i pogłębienie wiedzy o innych ludziach.

Leczenie zaburzeń lękowych u dzieci w Sosnowcu - dlaczego warto?

Leczenie zaburzeń lękowych u dzieci w Sosnowcu odbywa się poprzez socjoterapię, uznaną metodę leczenia, która zdobywa ogromną popularność w wielu miejscach na świecie. Daje możliwość przećwiczenia asertywności i komunikowania się z innymi ludźmi, co pozwala przełamać nieśmiałość i brak wiary w swoje umiejętności. Socjoterapia to przede wszystkim przyjazna atmosfera, szacunek i pełna akceptacja, dlatego dzieci chętnie uczestniczą w organizowanych zajęciach terapeutycznych, zaliczając kolejne sukcesy.

Trening umiejętności społecznych w Zawierciu i Sosnowcu - dla kogo będzie odpowiedni?

Trening umiejętności społecznych w Zawierciu i Sosnowcu to doskonała forma wsparcia dla dzieci nieśmiałych, impulsywnych, a także tych, które mają problemy z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami, nie potrafią przejąć inicjatywy w kontaktach i podtrzymać znajomości. Dodatkowo będzie znakomitym rozwiązaniem dla dzieci, które nie potrafią dopasować się do nowych sytuacji, nie radzą sobie z emocjami, zawstydzają się nowymi sytuacjami, a także tych sprawiających problemy wychowawcze. Choć dla wielu dorosłych problemy te mogą wydać się „banalne” dla dzieci kontakt z rówieśnikami ma ogromne znaczenie, dlatego warto wspomóc jego prawidłowe funkcjonowanie w świecie.

Copyright             

Wszelkie prawa zastrzeżone - "Puer" Terapeutyczny Ośrodek dla dzieci, młodzieży i rodziny, 42-400 Zawiercie, ul. Ogrodowa 10.

Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w serwisie "Puer-Zawiercie" w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie bez oficjalnej zgody jest stanowczo zabronione.

Zgoda na wykorzystanie materiałów "Puer-Zawiercie" udzielana jest w formie pisemnej na konkretne, jednorazowe potrzeby. 
W celu legalnego wykorzystania materiałów opublikowanych w serwisie "Puer-Zawiercie" prosimy o przesyłanie pytań pod adres e-mail podany na stronie głównej serwisu.

Wszystkie znaki towarowe pojawiające się w serwisie "Puer Zawiercie" należą do odpowiednich właścicieli.

zamknij