Najbardziej znane objawy autyzmu to takie, gdy dziecko:
  • woli być samo,
  • nie bawi się z innymi i nie jest twórcze w zabawie,
  • woli kontakt z przedmiotami niż z ludźmi,
  • unika kontaktu wzrokowego,
  • raczej patrzy „przez osobę",
  • mało się uśmiecha,
  • nie mówi wcale, albo używa słów bez znaczenia,
  • może za nami powtarzać słowa – to tzw. echolalia,
  • dziwacznie się zachowuje – wprawia przedmioty w ruch obrotowy, samo robi tzw. młynki albo wprowadza się w jakiś inny jednostajny ruch – kiwanie, huśtanie, obracanie się w miejscu,
  • nie porusza się spontanicznie,
  • raczej jest spętane ruchowo,
  • chodzi drobnym krokiem,
  • nie balansując rękami,
  • nie biega w podskokach,
  • jeśli mówi, to zwykle na jeden temat,
  • sprzeciwia się jakimkolwiek zmianom w rutynie,
  • ma nadwrażliwość na dotyk i dźwięk lub nie reaguje na ból. 

  Terapia dziecka z autyzmem opiera się na trzech podstawowych zasadach:
  1. Przygotowanie rodziców do pracy z dzieckiem poprzez wyjaśnienie im zachowań dziecka.
  2. Rozszerzeniu form kontaktu z dzieckiem, przede wszystkim kontaktu fizycznego.
  3. Stymulacji dziecka do kontaktów społecznych