Terapia pedagogiczna skierowana jest do:
  • dzieci o nieharmonijnym rozwoju
  • dzieci przedszkolnych z grup ryzyka dysleksji, czyli dzieci, które nie osiągnęły gotowości do czytania i pisania
  • dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi
  • dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi

  Terapia pedagogiczna to zajęcia, prowadzone różnymi metodami i technikami, które mają na celu usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych i wyrównanie deficytów rozwojowych.
  Celem terapii pedagogicznej jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z trudnościami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości.