Program rehabilitacji dzieci i młodzieży obejmuje diagnostykę, kompleksową terapię i instruktaż ćwiczeń indywidualnie dopasowanych do konkretnej wady.

  Jakie wady leczymy?
  • Kompleksowa diagnostyka i terapia skolioz, wad postawy oraz choroby Scheuermanna wg Metody FITS – Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz
  • wady pleców (plecy okrągłe, plecy wklęsłe, plecy płaskie, plecy okrągło-wklęsłe)
  • wady stóp i kolan (stopy: płaskie, wydrążone, szpotawe, koślawe, kolana: koślawe, szpotawe)
  • wady klatki piersiowej (klatka piersiowa kurza, klatka piersiowa lejkowata)
  • zaburzenia napięcia mięśniowego

  W indywidualnie dobranym programie ćwiczeń wykorzystujemy nowoczesne metody fizjoterapii:
  • FITS – Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz
  • Neurorozwojową prewencję i korekcję wad postawy u niemowląt i małych dzieci
  • Elementy Trójpłaszczyznowej manualnej terapii stóp Barbary Zukunft-Huber
  • Terapię tkanek miękkich (techniki mięśniowo-powięziowe)
  • Terapię punktów spustowych
  • Kinesiotaping