Celem terapii jest zmniejszenie objawów nadpobudliwości, zmniejszenie objawów zaburzeń współistniejących oraz zmniejszenie ryzyka późniejszych powikłań.
  Zmieniamy więc otoczenie i dostosowujemy do potrzeb dziecka, gdyż terapia to bardziej forma opieki niż leczenia.
  Model pracy z dzieckiem jest stały i ciągły. Jest to praca TU i TERAZ co oznacza że, w domu pracuje z dzieckiem rodzic, a w szkole nauczyciel.
  Sposoby niefarmakologiczne:
  1. Psychoedukacja na temat nadpobudliwości psychoruchowej - w miarę możliwości całego środowiska, w jakim przebywa dziecko (a w szczególności: szkoła, dom). Trzeba wyjaśnić, co to jest ADHD (jeśli to możliwe także dziecku), jakie są objawy i czym się charakteryzują, co jest objawem, a co nie.
  2. Biblioterapia.
  3. Współpraca z nauczycielami, pedagogami w celu usystematyzowania działań wobec dziecka.
  4. Praca z dzieckiem opierająca się na terapii behawioralnej:
  • skutecznie i precyzyjnie wydajemy polecenia, aktywizujemy je (nie chodź po klasie = usiądź na krześle), czyli: pokazujemy co dziecko ma zrobić, a nie żeby przestało (NIE: nie chodź po klasie, TYLKO: usiądź na krześle),
  • wydajemy takie polecenia, które jesteśmy gotowi wyegzekwować,
  • utrzymujemy kontakt wzrokowy,
  • polecenia jak najkrótsze (czy mógłbyś posprzątać pokój = pościel łóżko),
  • tworzymy system obowiązujących zasad w jasnym prostym komunikacie,
  • tworzymy system konsekwencji jakie będą obowiązywać za złamanie zasad,
  • stosujemy pochwały - które działają zawsze w przeciwieństwie do kar tzw. praca na pozytywach, chwaląc pokazujemy jak należy się zachować,
  • stosujemy nagrody za pozytywne zachowanie, system żetonowy,
  • konsekwencje stosujemy wtedy gdy łamane są zasady,
  • nie dyskutować - jeśli wdamy się w dyskusję to przegrywamy,
  • często przypominamy zasady,
  • praca na poprzeczce - wyznaczamy cele i patrzymy ile dziecko może zrobić, pomaganie dziecku, podążanie za nim, ale nie wyręczanie, podnoszenie poprzeczki poprzez pochwały i nagrody.

  PAMIĘTAJMY - dla osoby z ADHD siedzenie, leżenie (czyli odpoczywanie w potocznym słowa znaczeniu) to najcięższa praca!
  Dobry wpływ na dziecko ma :
  • tolerancja,
  • akceptacja,
  • uczenie hamowania (granice, przestrzeganie zasad, wyciąganie konsekwencji).
  Ilość poświęconej uwagi to najlepszy czynnik poprawy!

  5. Terapia rodzinna - prowadzona przez psychologa, psychiatrę - w przypadku, gdy funkcjonowanie całej rodziny jest zaburzone.
  6. Indywidualna terapia dziecka - nastawiona na zrozumienie przestrzegania norm społecznych, poprawę kontaktów w rówieśnikami, radzenia sobie z agresją, poprawiająca samoocenę.
  7. Leczenie współistniejących zaburzeń, które często występują u dzieci z ADHD, np. tików, dysleksji.