PUER Terapeutyczny Ośrodek dla dzieci, młodzieży i rodziny

Wiemy, że wielu problemom można zaradzić, jeśli odkryjemy ich przyczynę. Im szybciej, tym lepiej.
Pragniemy pomóc, nauczyć, pokazać co można zrobić, by dziecko rozwijało się prawidłowo.
Zapraszamy wszystkich rodziców, którzy chcą pomóc swoim dzieciom.

Organizujemy zajęcia terapeutyczne w formie zajęć indywidualnych. Terminy spotkań staramy się dostosować do potrzeb i możliwości klientów.   

Wszechstronna i skuteczna pomoc dla dziecka i rodziny.

• Diagnoza integracji sensorycznej • Diagnoza i ocena funkcjonalna ręki • Diagnoza logopedyczna i neurologopedyczna •
• Diagnoza pedagogiczna • Objawowa ocena odruchów • Terapia przetwarzania słuchowego • Ortooptyka • •Tyflopedagogika • Surdopedagogika • 
• Terapia psychologiczna •  Socjoterapia • Psychoterapia • Masaż Shantala • Diagnoza fizjoterapeutyczna - ocena rozwoju ruchowego •
• Instruktaż pielęgnacyjny niemowląt • Warsztaty dla rodziców • Trening umiejętności społecznych • Terapia metodą FITS •
• Terapia metodą Warnkego • Terapia w sali doświadczania świata • Sensoplastyka • Poranny krąg •
• EEG Biofeedback • Terapia autyzmu całościowych zaburzeń rozwojowych •
• Diagnoza dzieci w kierunku autyzmu narzędziem ADOS-2 •

W procesie terapii bardzo ważna jest współpraca z rodzicami, z doświadczenia wiemy, że daje ona miarodajne efekty.

Nadrzędnym celem pierwszego spotkania jest zbudowanie relacji z dzieckiem.
Nasze zajęcia są dynamiczne, pozbawione schematyzmu i pełne spontanicznych zachowań. Wykorzystując kreatywność dziecka i koncentrując jego aktywność w pożądanym kierunku realizujemy plan terapii.
 
Uśmiech na twarzy dziecka daje nam ogromną satysfakcję i mobilizuje do dalszej pracy.

Copyright             

Wszelkie prawa zastrzeżone - "Puer" Terapeutyczny Ośrodek dla dzieci, młodzieży i rodziny, 42-400 Zawiercie, ul. Ogrodowa 10.

Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w serwisie "Puer-Zawiercie" w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie bez oficjalnej zgody jest stanowczo zabronione.

Zgoda na wykorzystanie materiałów "Puer-Zawiercie" udzielana jest w formie pisemnej na konkretne, jednorazowe potrzeby. 
W celu legalnego wykorzystania materiałów opublikowanych w serwisie "Puer-Zawiercie" prosimy o przesyłanie pytań pod adres e-mail podany na stronie głównej serwisu.

Wszystkie znaki towarowe pojawiające się w serwisie "Puer Zawiercie" należą do odpowiednich właścicieli.

zamknij