W czasie terapii stosuje się specjalne techniki , które mają na celu pobudzać i przygotowywać receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensoryczno- motorycznych pochodzących z otoczenia.

  Celem metody jest:
      • usprawnianie widzenia oczu ocznego i percepcji wzrokowej,
      • usprawnianie słyszenia obu usznego i percepcji słuchowej,
      • optymalizacja i rozluźnienie pracy mięśni odpowiadających za ruchy gałek ocznych i prawidłową pracę narządu słuchu,
      • rozszerzenie pola widzenia oraz polepszenie skupienia,
      • aktywizacja funkcji mózgu kontrolujących pracę wzrokową i słuchową,
      • aktywizacja schematów odruchów wzrokowych : wodzenie oczami, zbieżność oczu, widzenia jednoocznego, widzenie obuocznego, stabilność wzroku, „figura – tło”.