Wsparcie kompetencji rodzicielskich - „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”.

  W trakcie zajęć postaramy się w prosty i niezwykle skuteczny sposób opanować sztukę empatycznej, opartej na wzajemnym szacunku i akceptacji komunikacji z dziećmi.
  Warsztaty są  przeznaczona dla każdego, kto chciałby lepiej zrozumieć i mądrzej kochać dzieci, budować z nimi bliską i głęboką relację. Zajęcia będą prowadzone metodami aktywnymi.

  Program obejmuje cykl siedmiu spotkań, podczas których wspólnie zastanowimy się:

    1. Jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami i wyrażać je w sposób nieraniący innych?
    2. Jak zachęcać dziecko do nauki, sprzątania, wykonywania swoich obowiązków?
    3. Czy karać dziecko? Jak karać? Jeżeli nie karać, to jak modyfikować niepożądane zachowania dziecka?
    4. Jak uczyć dzieci rozwiązywać konflikty z rówieśnikami? Jak rozwiązywać konflikty pomiędzy dzieckiem i rodzicami?
    5. Jak dostrzegać pozytywne strony naszego dziecka? Jak budować jego poczucie własnej wartości?
    6. Jak chwalić, aby budować poczucie własnej wartości dziecka? Jak chwalić by zmotywować do pracy?
    7. Jak zachęcać dziecko w każdym wieku do samodzielności? Jak uczyć dziecko odpowiedzialności za siebie i swoje decyzje?