W arteterapii szczególny nacisk położony jest na sam proces tworzenia i pojawiające się w nim emocje, spostrzeżenia. Istotne są również reakcje występujące wobec własnej twórczości.
  Działania podejmowane w ramach arteterapii pozwalają odkryć zdolności osoby, jej osobowość, zainteresowania czy troski.

  Stosowana jest w pracy z osobami:
      • z trudnościami w nauce,
      • z zaburzeniami lękowymi,
      • z depresją,
      • uwikłanymi w rodzinne konflikty,
      • ze społecznymi trudnościami wynikającymi z niepełnosprawności lub choroby, doświadczenia traumy i straty.

  Jako metoda rehabilitacji, arteterapia usprawnia manualnie, rozwija koordynację wzrokowo-ruchową, koncentrację uwagi. Dla osób z problemami w zakresie komunikacji werbalnej stanowi dobre źródło wyrażenia emocji i potrzeb.