Sensoplastyka wpływa na optymalny rozwój całego organizmu. Stymulując receptory wpływamy na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im jest ich więcej tym „łatwiej” nam się myśli, tym sprawniej przebiegają wszelkie procesy analizy i syntezy w umyśle zarówno małego dziecka jak i osób dorosłych
  Sensoplastyka wpływa na stymulacje wszystkich zmysłów: węchu, wzroku, dotyku, słuchu, smaku

  Jakie korzyści dają zajęcia marki Sensoplastyka®?

  • wspomagamy budowanie  świadomości ciała i przestrzeni
  • dbamy o usprawnienie ruchowe (przygotowanie do nauki chodzenia w przypadku niemowląt)
  • wspieramy rozwój zmysłów
  • wpływamy na rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę – czyli pracę dłoni)
  • poprzez wspólne działania pogłębimy nasz kontakt emocjonalny z dziećmi – budujemy w ten sposób ich poczucie bezpieczeństwa
  • uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej
  • wspieranie samodzielności
  • czerpanie satysfakcji z kreatywnego działania
  • doświadczanie sukcesów w realizacji swoich pomysłów
  • wspieranie aktywności we wprowadzanie zmian i ulepszeń
  • wychodzenie ze schematów
  • elastyczne podejście do zmian w stale zmieniającym się świecie
  • poznawanie nowych form wyrazu i działań artystycznych
  • współdziałanie i wzajemną pomoc w celu osiągnięcia zamierzonych planów
  • pielęgnowanie krytycznego i świadomego spojrzenia na rzeczywistość, które skutkuje innowacyjnością w działaniu
  • wzmacnianie wiary we własne możliwości

  Materiały sensoryczne na zajęciach z sensoplastyki opierają się wyłącznie na wykorzystaniu bezpiecznych produktów spożywczych. Dlatego Sensoplastyka jest odpowiednia zarówno dla niemowląt jak i dzieci o wiele starszych czy dorosłych osób.

  Grupa wiekowa: 0-100 lat

  W przypadku małych dzieci – do lat 3 – 1 opiekun bierze czynny udział w zajęciach razem z dzieckiem.
  W przypadku starszych dzieci opiekun może brać udział.