Zajęcia dla dzieci usprawniające motorykę i grafomotorykę.

  To zajęcia podczas, których dzieci bawią się, uczą, tworzą i usprawniają motorykę małą. Motoryka mała to głównie praca rąk i palców, to sprawne trzymanie kredki czy wycinanie nożyczkami po linii. Wiele dzieci ma z tym problem, jednak jeśli nawet nie to warto ćwiczyć i usprawniać pracę rąk. Małe rączki szybko się męczą. Lepsze panowanie nad dłonią zapewni dziecku większą pewność siebie.  Podczas zajęć doskonalimy ogólną sprawność ruchową,  wykonujemy ćwiczenia i zabawy mające rozwinąć sprawność ruchową dłoni dziecka, a także umiejętność chwytu oraz koordynację między dłońmi. Poprzez różne ćwiczenia i kreatywne zabawy pracujemy także nad wzmacnianiem koncentracji, poprawą koordynacji wzrokowo-ruchowej i wyuczeniem zdolności skupienia uwagi.

  Zajęcia rozwijające samodzielność u dzieci.

  Dzieci często nie mają możliwości wykonywania różnych czynności samoobsługowych i uczenia się ich metodą prób i błędów, ponieważ rodzice po prostu nie mają czasu i cierpliwości czekać na dziecko. Często dzieci nie mają możliwości pomagać w kuchni lub przy sprzątaniu. Niejednokrotnie znajdują się w centrum zainteresowania rodziców, którzy spełniają jego zachcianki, wyręczając je we wszystkim, nie chcą, by napotykało jakiekolwiek przeszkody lub trudności. Dziecko wówczas nie ma możliwości być samodzielne i aktywne. W przedszkolu wymaga się od dziecka, aby radziło sobie samo w różnych sytuacjach nie tylko samoobsługowych, a np. podczas swobodnej zabawy, wykonywania różnych zadań czy zajęć dydaktycznych.
  Dlatego też zajęcia mają na celu kształtowanie umiejętności samoobsługowych i higienicznych, ale także wdrażanie dzieci do samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach życiowych i przewidywania skutków swoich zachowań.

  Zajęcia sensoplastyczne

  Na zajęciach używamy tylko i wyłącznie produktów spożywczych w pełni bezpiecznych dla dzieci. Na zajęciach bawimy się na podłodze. Wspólnie stworzymy – co tylko nam wyjdzie. Szczegółowy opis: Dzięki kolorowej stymulacji wpływamy na wiele aspektów rozwoju dzieci: wspieramy rozwój zmysłów, wspomagamy budowanie ich świadomości ciała i przestrzeni, dbamy o usprawnienie ruchowe, poprzez wspólne działania pogłębiamy nasz kontakt emocjonalny z dziećmi, budujemy w ten sposób ich poczucie bezpieczeństwa, wspieramy rozwój poznawczy – opisujemy elementy świata, pokazujemy proces przemian substancji oraz związki przyczynowo-skutkowe.
  Zajęcia mają na celu stymulować przede wszystkim stymulowanie 5 naszych zmysłów: węchu, wzroku, dotyku, słuchu, smaku, dzięki kolorowemu brudzeniu. Pamiętajmy, iż edukacja plastyczna od pierwszych chwil życia wpływa na optymalny rozwój całego organizmu. Stymulując receptory wpływamy na rozwój połączeń nerwowych mózgu.

  Zajęcia kształtujące prawidłową postawę u dzieci – ćwiczenia ogólnorozwojowe

  Prawidłowa postawa ciała ma decydujące znaczenie dla rozwijającego się organizmu człowieka i jego zdrowia.
  Celem zajęć jest dążenie do prawidłowego i harmonijnego rozwoju fizycznego dziecka.
  Zajęcia te obejmują:
  1. Ćwiczenia ogólnorozwojowe - wzmocnianie wydolności oraz sprawności fizycznej i ruchowej.
  2. Ćwiczenia kształtujące odruch prawidłowej postawy - mają one na celu uświadomienie rodzaju posiadanej wady, wdrażać potrzebę wykonywania ćwiczeń ( autokracja ) i zmierzać do kształtowania umiejętności przyjmowania prawidłowej postawy za pomocą czucia wewnętrznego.
  3. Ćwiczenia wyprostne – mają na celu wzmacnianie mięśni posturalnych, utrzymujących (nawyk ) prawidłową postawę ciała.
  4. Ćwiczenia oddechowe - ćwiczenia te stosujemy w pozycjach wysokich, w pozycji statycznej i dynamicznie (ruch) oraz w pozycjach siedzących, jako ćwiczenia  czynno–dynamiczne ze współpracą kończyn górnych przy użyciu przyboru.
  5. Ćwiczenia anty-grawitacyjne