Oligofrenopedagogika to terapia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Są to osoby, które borykają się z wieloma problemami, poczynając od własnych ograniczeń kognitywnych kończąc na otaczającej ich niekiedy ludzkiej nietolerancji.

    Oligofrenopedagog jest osobą, której zadaniem jest pomoc w przezwyciężaniu tych trudności poprzez wykształcenie takich umiejętności jak współżycie z innymi ludźmi, przystosowanie się do obowiązków.