Warsztaty dla rodziców, których celem jest dostarczenie dorosłym narzędzi do lepszego porozumiewania się z młodym pokoleniem, pomoc w doskonaleniu własnych umiejętności wychowawczych, nauka poszanowania uczuć i potrzeb dzieci.
  Warsztaty opierają się na koncepcji „Wychowanie bez porażek” T. Gordona. Uczestniczenie w zajęciach dla Rodziców owocuje wzrostem umiejętności wychowawczych rodziców, dzięki czemu wzrasta ich sprawczość i skuteczność wychowawcza, a więź emocjonalny w rodzinie ulega pogłębieniu.

  Zakres tematyczny zajęć:

      • Zajęcia wstępne – integracyjne. Określenie celów zajęć, potrzeb uczestników, zawarcie kontraktu
      • Określanie swoich granic, respektowanie granic dziecka.
      • Rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć swoich i dziecka (2 spotkania).
      • Motywowanie dzieci do współdziałania.
      • Modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka.
      • Uwalnianie dziecka od narzuconych ról.
      • Wspieranie procesu usamodzielniania się i rozwoju inicjatywy dziecka.
      • Budowanie adekwatnej samooceny dziecka.
      • Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w rodzinie.