Celem zajęć jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju umiejętności psychomotorycznych, społecznych, emocjonalnych i szkolnych.
  Terapia prowadzona jest w formie zajęć indywidualnych. Ilość spotkań uzależniona jest od postępów terapii.

  Zajęcia ogólnorozwojowe wspierają i stymulują rozwój psychoruchowy dzieci. Ćwiczymy małą i dużą motorykę. Rozwijamy koordynację wzrokowo-ruchową oraz wspieramy procesy integracji sensorycznej. Uczymy się poprzez zabawę, gdyż taka forma zajęć jest najbardziej atrakcyjna dla dzieci.

  Zajęcia ogólnorozwojowe mają pozytywny wpływ na:
    • zdobywanie nowych umiejętności przez dzieci,
    • poznawanie otaczającego świata,
    • integrację zmysłów,
    • kontakt z rówieśnikami,
    • integrację w grupie,
    • wspomagają wiele innych obszarów życia dziecka.