ADHD i ADD to dwa zaburzenia często ze sobą mylone.
  ADHD to zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi, w klasyfikacji ICD-10 jako zaburzenia hiperkinetyczne – zespół neurorozwojowych zaburzeń psychicznych objawiający się znacznymi problemami z funkcjami wykonawczymi (np. kontrolą uwagi i kontrolą hamującą), powodujący niewspółmierne do wieku dotkniętej nimi osoby deficyty uwagi, hiperaktywność, nadpobudliwość ruchową lub impulsywność.

  Odmianą ADHD jest ADD (ang. attention-deficit disorder, czyli zaburzenie objawiające się deficytem uwagi), gdzie nadpobudliwość nie występuje.
  Problem częściej dotyczy chłopców, a rozpoznaje się go w wieku przedszkolnym. Jeżeli malec nie jest nadruchliwy, ale przejawia zaburzenia koncentracji uwagi, to być może cierpi na zespół ADD. Zespół ten statystycznie częściej dotyka dziewczynek.

  Charakterystyczne symptomy:
  • dziecko ma trudności ze skoncentrowaniem uwagi na jednej zabawce,
  • nie potrafi wybrać jednej zabawki spośród kilku, szybko się nudzi i zmienia aktywność,
  • rozprasza go każdy odgłos i dźwięk,
  • nie wysłuchuje poleceń do końca,
  • często zapomina i gubi przedmioty i rzeczy,
  • sprawia wrażenie nadmiernie zaganianego, roztargnionego.