W terapii behawioralnej najważniejszest tak zwane "tu i teraz" oraz czas przyszły.

    Terapia behawioralna, to najbardziej rozpowszechniona terapia zachowań dzieci z zaburzeniami rozwoju, zwłaszcza z autyzmem. Uważa się, że jest najlepszą metodą na wspomaganie rozwoju i nauki dzieci ze spektrum.
    Stosowana Analiza Zachowania to forma terapii, która daje ogromne możliwości zarówno w podnoszeniu kompetencji dziecka z autyzmem, jak i kontrolowania postępów.

    Terapia behawioralna opiera się o teorię uczenia się i teorię dotyczącej zachowania. Terapia behawioralna pozwala także zminimalizować i całkowicie wyeliminować zachowania agresywne.