Diagnoza i terapia neurologopedyczna
  Zakres diagnozy i terapii dzieci:
  • diagnoza neurologopedyczna
  • badania przesiewowe do wykrywania zaburzeń mowy u dzieci,
  • terapia mowy i myślenia,
  • terapia funkcji życiowych ( jedzenie z łyżeczki, połykanie, odgryzanie, przeżuwanie);
  • wczesna diagnoza neurologopedyczna dzieci ryzyka,
  • terapia zaburzeń artykulacyjnych
  • rehabilitacja zaburzeń odbioru i produkcji mowy (w wyniku afazji, dyzartrii, innych zaburzeń neurologicznych),
  • terapia jąkania,
  • terapia z wykorzystaniem AAC.

  Badanie neurologopedyczne niemowląt:
  Szczególnie zapraszam mamy z najmłodszymi dziećmi już od 8 m.ż, jeśli urodziły się:
  • przedwcześnie,
  • w wyniku cesarskiego cięcia,
  • z niską wagą urodzeniową,
  • obciążeniami dziedzicznymi,
  • małą liczbą pkt. Apgar po porodzie,
  • niedotlenieniem,
  • cechami wad wrodzonych,
  • innymi powikłaniami okołoporodowymi,
  • rozwojem, który niepokoi rodziców (zwłaszcza w zakresie zabawy, nawiązywania przez dziecko kontaktu z najbliższym otoczeniem, komunikowania się).

  Neurologopeda zbada i oceni:
  • słuch fizyczny dziecka
  • budowę twarzoczaszki i aparatu mowy (np. języka, wędzidełka);
  • odruchy ustno-twarzowe (otwierania ust, ssania, przełykania, szukania,i inne);
  • percepcję wzrokową;
  • percepcję słuchową;
  • wrażliwość na bodźce dotykowe
  • sposób komunikowania się i reakcji na otoczenie.

  Szybkie dostrzeżenie ewentualnych nieprawidłowości w rozwoju dziecka, zwłaszcza w 1. roku jego życia, pozwoli na postawienie trafnej diagnozy i ukierunkowanie działań terapeutycznych.

  Usługi:
  1. Diagnoza neurologopedyczna – obejmująca 3 - 4 spotkania:
  • wywiad diagnostyczny z rodzicami,
  • obserwacja dziecka,
  • przekazanie raportu z diagnozy.
  Badanie w zakresie:
  • komunikacji językowej;
  • funkcji poznawczych;
  • pamięci;
  • percepcji;
  • praksji;
  • artykulacji;
  2. Program terapeutyczny – jest programem skonstruowanym na potrzeby indywidualne dziecka. Opracowanie go możliwe jest po diagnozie neurologopedycznej. Przewiduje on ogólny zakres ćwiczeń poszczególnych sfer rozwoju na ok 6 miesięcy oraz pierwszą sekwencję stymulacyjną zaprezentowaną rodzicom w trakcie przekazania programu. Sekwencja obejmuje ćwiczenia ułożone wg ścisłego planu do codziennego wykonywania w domu przez okres 1 miesiąca.
  3. Konsultacja neurologopedyczna – jednorazowe badanie, podczas którego udzielona zostaje porada dotycząca obecnego rozwoju dziecka i wytyczenie najbliższego kierunku działania terapeutycznego.
  4. Terapia neurologopedyczna – obejmuje ćwiczenia oddechowe, emisyjne, artykulacyjne, komunikacyjne, masaże logopedyczne i inne wspierające i rozwijające mowę dziecka.