Poprzez terapię integracji odruchów dynamicznych i posturalnych można:
  • nauczyć się prawidłowych wzorców ruchowych takich jak raczkowanie, siedzenie, chodzenie,
  • poprawić napięcie mięśniowe,
  • poprawić koordynację ruchową,
  • poprawić rozwój ruchowy oraz technikę chodu,
  • poprawić koordynację wzrokowo – ruchową,
  • poprawić orientację w przestrzeni,
  • zmniejszyć zachowania agresywne.

  W dorosłym życiu odruchy mogę aktywizować się w stanach chorobowych układu nerwowego, w wyniku urazu lub w sytuacjach stresu czy traumy.

  Terapia Integracji Odruchów Dynamicznych i Posturalnych według metody dr Swietłany Masgutowej jest skierowana zarówno do dzieci jak i dorosłych w różnym stanie fizycznym i umysłowym, opiera się na diagnozie i korekcji schematów odruchów. Poprzez dotyk, masaż podlegający określonym schematom, rozwijamy zespół odruchów dla ułatwienia ich dojrzewania i integracji z całym układem ruchowym, co gwarantuje prawidłowy rozwój ruchowy, intelektualny i emocjonalny.