Niewygaszone odruchy pierwotne ( wczesno niemowlęce ) mogą ,w różnym stopniu,  zaburzać prawidłowy rozwój dziecka

  Jeżeli Twoje dziecko ma problemy w szkole, przedszkolu:
  • nie potrafi się skoncentrować,
  • jest podatne na bodźce rozpraszające,
  • ma problem z nauką czytania, pisania,
  • wolno przepisuje z tablicy, gubiąc przy tym linijki tekstu,
  • pismo dziecka jest nieczytelne, nieprawidłowo trzyma długopis,
  • ma nieprawidłową pozycję siedzącą, często podpiera głowę przy biurku,
  • ma problem z równowagą i koordynacją,
  • ma chorobę lokomocyjną,
  • ma trudności z łapaniem piłki,
  • nie potrafi zapamiętać prostych instrukcji,
  • ma obniżoną sprawność fizyczną,
  • ma problem z odczytywaniem godzin z zegara,
  • ma opóźniony rozwój mowy i zaburzenia artykulacji,
  - najprawdopodobniej ma niewyhamowane odruchy pierwotne.

  Co to jest odruch?

  Odruch jest to stereotypowa reakcja na bodziec. Odruchy pierwotne, z którymi rodzi się dziecko, powinny zostać wyhamowane do pierwszego roku życia. W ich miejsce pojawiają się odruchy posturalne, które z kolei powinny zostać obecne do późnej starości.
  Według definicji przyjętej przez INPP przedłużające się nagromadzenie odruchów pierwotnych powyżej pierwszego roku życia oraz brak lub występowanie niedojrzałych odruchów posturalnych powyżej wieku 3,5 lat określane jest jako opóźnienie neuromotoryczne. Występowanie lub brak odruchów pierwotnych i posturalnych podczas kluczowych etapów rozwoju stanowi wiarygodny wskaźnik dojrzałości ośrodkowego układu nerwowego

  Program terapeutyczny opiera się na powtarzaniu naturalnych, prawidłowych wzorców ruchowych, jakie wykonuje dziecko w pierwszym roku życia. Ćwiczenia dobierane są indywidualnie do problemu dziecka. Obejmuje on od 2-4 ćwiczeń wykonywanych codziennie przez ok.10 minut. Ćwiczenia są modyfikowane przez terapeutę po ok. 4-6 tygodniach. Program terapeutyczny trwa ok.10-12 miesięcy.
  Program skierowany jest do dzieci:
  • z dysleksją
  • z dysgrafią, dysortografią
  • zaburzeniami koncentracji uwagi
  • nadpobudliwością psychoruchową, ADHD
  • zaburzeniami koordynacji i równowagi
  • trudnościami z pisaniem i czytaniem
  • obniżoną sprawnością percepcji wzrokowej i słuchowej ( duża rozpraszalność na bodźce słuchowe, wzrokowe)
  • z opóźnionym rozwojem mowy
  • zespołem Aspergera

  Odruchy, które ,jeśli się nie wyhamują, najbardziej wpływają na funkcjonowanie dziecka to :
  • odruch Moro
  • Toniczny Odruch Błędnikowy- TOB
  • Asymetryczny Toniczny Odruch Szyjny- ATOS
  • Symetryczny Toniczny Odruch Szyjny
  • Odruch Galanta
  • Odruch chwytny ręki