Program MNRI®  INTEGRACJA ODRUCHÓW USTNO–TWARZOWYCH - zajęcia stymulujące rozwój mowy.

  Zajęcia te przeznaczone są dla dzieci z zaburzeniami mowy i wadami wymowy. Upośledzone odruchy blokujące mięśni oraz właściwą pracę twarzy i czaszki są przyczyną opóźnień rozwoju mowy, trudności w artykulacji, a także braku systemów koordynacji związanych z twarzą.
  Ww odruchy powinny być zintegrowane dla prawidłowego funkcjonowania rozwojowych schematów ruchów związanych z jedzeniem, mową, wyrażaniem emocji czy komunikacją.

  Odruchy wykonywane w obrębie twarzy pomagają w realizacji wielu funkcji, takich jak: jedzenie, percepcja wzrokowa i słuchowa, ekspresja emocjonalna. Aktywizują one także mechanizmy i procesy obronne, dające poczucie bezpieczeństwa i komfortu.  Wspomagają również procesy rozwojowe, które ułatwiają kształtowanie się schematów motorycznych twarzy, oraz stymulują pracę narządów mowy.
  Odruchy ustno-twarzowe nie tylko wpływają na funkcjonowanie w obrębie twarzy, ale także na funkcjonowanie całego układu mózg-ciało.

  Jeśli u dzieci i dorosłych nie nastąpiła integracja odruchów ustno-twarzowych, może to powodować:
      • negatywne kompensacje,
      • nadmierne użycie zbyt wielu mięśni w celu wykonania jakiegoś zadania lub czynności,
      • zbyt duże napięcie mięśniowe i szybkie zmęczenie,
      • zaburzenia symetrii twarzy i całego ciała,
      • nadmierną kontrolę, nadaktywności ruchową,
      • słabą kondycję fizyczną,
      • niestabilność emocjonalną, dysharmonię w procesach poznawczych.

  Terapia jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:
      • autyzmem
      • porażeniami mózgowymi
      • zachowaniami agresywnymi
      • lękami i fobiami
      • opóźnieniami w rozwoju umysłowym
      • nadpobudliwością psychoruchową
      • trudnościami w nauce, dysleksją
      • zaburzeniami mowy
      • zaburzeniami integracji sensorycznej