Program MNRI® Repatterning i Integracja Odruchów Dysfunkcjonalnych i Patologicznych Svetlany Masgutovej polega na ponownym kształtowaniu, tworzeniu schematu i integracji odruchów.

  Założeniem tego programu jest usprawnianie zaburzonych schematów odruchów uniemożliwiających harmonijny rozwój integracji sensomotorycznej oraz motoryki kontrolowanej człowieka. Sensomotoryczne integrowanie nieprawidłowo funkcjonujących odruchów (dysfunkcjonalnych i patologicznych) lub wsparcie procesu ich dojrzewania udostępnia układowi „CIAŁO-MÓZG” prawidłowe ich funkcjonowanie.

  Techniki programowe MNRI® Repatterning Integracja Schematów Odruchów zalecane są w przypadkach:
  • porażenia mózgowego,
  • autyzmu,
  • nadpobudliwości psychoruchowej,
  • zespołów genetycznych,
  • trudności w nauce,
  • zaburzonej koncentracji uwagi i skupienia,
  • zaburzeń regulacji emocjonalnej (agresja),
  • występowania lęków i fobii,
  • opóźnienia rozwoju psychomotorycznego,
  • zaburzonego rozwoju mowy.