Rehabilitacja neurorozwojowa niemowląt z elementami NDT Bobath ma na celu normalizację napięcia mięśni, które są odpowiedzialne za prawidłową postawę oraz wzorzec ruchowy. Metoda polega na obniżaniu napięcia wzmożonego oraz podwyższaniu obniżonego, wyzwalaniu, wspomaganiu oraz prowadzeniu ruchu w formie najbardziej zbliżonej do prawidłowego, hamowaniu odruchów nieprawidłowych oraz utrwalaniu zdobytych umiejętności w czynnościach dnia codziennego.

  Terapia kierowana jest przede wszystkim do niemowląt z:
  • nieharmonijnym lub opóźnionym rozwojem psychomotorycznym
  • zaburzeniami napięcia mięśniowego (obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe)
  • cechami asymetrii w ułożeniu ciała
  • wadami wrodzonymi
  • chorobami nerwowo-mięśniowymi
  • zespołami genetycznymi
  • dzieci przedwcześnie urodzonych

  Oferujemy także fachowy instruktaż dla rodziców dotyczący prawidłowej pielęgnacji dziecka (podnoszenie, noszenie, ubieranie, karmienie, dobór akcesoriów oraz zabaw stymulujących rozwój dziecka), tak aby każda czynność pobudzała do rozwoju, wyrównania deficytów rozwojowych oraz poprawy funkcjonowania dziecka w przyszłości.