Trening pamięci i koncentracji uwagi

  Koncentracja to zdolność mózgu do skupienia uwagi na jednym bodźcu przez dłuższy czas. Zadajemy sobie pytanie: "Dlaczego warto ją ćwiczyć i rozwijać? "
  Ponieważ koncentracja jest kluczem do lepszej pamięci, a nawet zdrowia zarówno psychicznego jak i fizycznego, warunkuje efektywne uczenie się dziecka, osiąganie sukcesów życiowych.  Opanowanie umiejętności koncentracji uwagi pozwala realizować plany, marzenia, doprowadzać sprawy do końca, osiągać sukcesy, które sprawiają radość i satysfakcję.

  Do głównych przyczyn związanych z problemami koncentracji uwagi zaliczamy:
  • brak odpowiedniej motywacji działania wywołany głównie nie dostrzeganiem celu tego działania,
  • brak zainteresowania,
  • przemęczenie, stres,
  • niezdrowy tryb życia,
  • niekorzystne warunki rodzinne,
  • niezaspokojenie podstawowych potrzeb dziecka,
  • zaburzenia funkcji poznawczych,
  • ograniczone możliwości intelektualne,
  • nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD), autyzm, zespół Aspergera.

  Kłopoty z koncentracją uwagi przejawiają się w:
  • zwlekaniu z wykonaniem określonych zadań,
  • szybko pojawiającym się uczuciu znudzenia i zniechęcenia,
  • poddawaniu się, zaniechaniu wykonywania działania,
  • rozkojarzeniu, niedostatecznej uwadze,
  • szybko odczuwalnym zmęczeniu,
  • wykonywaniu kilku zadań na raz i nie kończeniu żadnego z nich,
  • szybkiej, pobieżnej pracy,
  • wielości błędów,
  • powolnym tempie pracy.

  Koncentracja jest umiejętnością, którą można rozwinąć poprzez odpowiednie ćwiczenia prowadzone w formie zabawy z wykorzystaniem elementów takich metod jak: Metoda Ruchu Rozwijającego, Pedagogiki Montessori, Metody Attention Autism, Kinezjologii Edukacyjnej czy Edukacji Daltońskiej.
  Podczas zabawy dziecko może się nauczyć:
  • czekania na swoją kolejkę (kontrolowania zachowań impulsywnych i czekania na zaspokojenie potrzeby),
  • obserwacji przebiegu zabawy i dostosowywania do niego swojego postępowania,
  • wytrwałości tzn. dotrwania aż do zakończenia zabawy, nawet wtedy, gdy jej przebieg nie jest dla dziecka pomyślny,
  • radzenie sobie z frustracjami,
  • dostosowywania się do obowiązujących reguł gry.

  Zabawy prowadzone są w małych grupach, aby jednocześnie uczyć dziecko tworzenia wspólnego pola uwagi, współpracy oraz komunikowania się z innymi.